Skoči do osrednje vsebine

Drugi evropski programi v okviru Ministrstva za infrastrukturo

Obzorje Evropa

Obzorje Evropa (angleško Horizon Europe) je ključni program EU za financiranje raziskav in inovacij, usmerjenih v blaženje podnebnih sprememb, trajnostni razvoj in krepitev politik EU za doseganje globalnih ciljev na različnih področjih, med katerimi se promet umešča med najnujneša.

Zaradi sprememb v načinu življenja in potovanja je potrebno prometni sistem prilagoditi globalnim temam, kot sta podnebne razmere in digitalizacija. Z dokumentom Strateška agenda za raziskave in inovacije v prometu so opredeljene kratkoročne in dolgoročne prioritete, v okviru katerih so potrebne raziskave in inovacije za radikalno izboljšanje prometa. Med drugim se prioritete nanašajo na elektrifikacijo, povezan in avtomatiziran promet, pametna mobilnost in storitve, sistemi za upravljanje omrežja in prometa, idr.

Skupni proračun programa v obdobju 2021-2027 znaša 95,5 milijarde evrov. V programu lahko sodelujejo pravne osebe EU in pridruženih držav.

  • Atlantis

    V teku

    Projekt ATLANTIS »Improved resilience of Critical Infrastructures AgainsT LArge scale transNational and sysTemic rISks« (Izboljšana odpornost kritičnih infrastruktur pred obsežnimi nadnacionalnimi in sistemskimi tveganji), je raziskovalni projekt v okviru programa HORIZON EUROPE 2021-2027.

  • Sunrise

    V teku

    Projekt SUNRISE »Strategies and Technologies for United and Resilient Critical Infrastructures and Vital Services in Pandemic-Stricken Europe« (Strategije in tehnologije za združene in odporne kritične infrastrukture in vitalne storitve v Evropi, ki jo je prizadela pandemija) je raziskovalni projekt v okviru programa HORIZON EUROPE 2021-2027.