Skoči do osrednje vsebine

Projekt ATLANTIS »Improved resilience of Critical Infrastructures AgainsT LArge scale transNational and sysTemic rISks« (Izboljšana odpornost kritičnih infrastruktur pred obsežnimi nadnacionalnimi in sistemskimi tveganji), je raziskovalni projekt v okviru programa HORIZON EUROPE 2021-2027.

Sektorji kritične infrastrukture so ključnega pomena za delovanje družbe in gospodarstva – od energetike in prometa do telekomunikacij. Njihova zaščita pred različnimi vrstami groženj je ključnega pomena. Projekt ATLANTIS obravnava odpornost na sistemski ravni in sicer pred obsežnimi naravnimi nevarnostmi in kompleksnimi napadi, ki bi lahko resno motili ali onemogočali vitalne funkcije družbe.

Z razvojem novih prilagodljivih varnostnih ukrepov in orodij bo projekt izboljšal odpornost in zaščitne zmogljivosti medsebojno povezane kritične infrastrukture, ki je izpostavljena različnim tveganjem. Raziskave in analize bodo zagotovile, da bodo evropske kritične infrastrukture odporne in zmožne neprekinjeno delovati pri obvladovanju sistemskih groženj, katerim smo podvrženi v dinamičnem poslovnem okolju.

Rešitve bodo potrjene in predstavljene v treh obsežnih čezmejnih in medsektorskih pilotnih projektih. V enem od teh je skupaj s Hrvaško, Italijo in Francijo vključena tudi Slovenija (čezmejni pilotni projekt v prometu, energetiki in telekomunikacijah).

Cilj projekta ATLANTIS je povečati odpornost in kibernetsko-fizično-človeško varnost ključnih kritičnih infrastruktur EU.