Skoči do osrednje vsebine

Projekt SUNRISE »Strategies and Technologies for United and Resilient Critical Infrastructures and Vital Services in Pandemic-Stricken Europe« (Strategije in tehnologije za združene in odporne kritične infrastrukture in vitalne storitve v Evropi, ki jo je prizadela pandemija) je raziskovalni projekt v okviru programa HORIZON EUROPE 2021-2027.

Evropska družba in gospodarstvo sta odvisna od zanesljivega zagotavljanja vitalnih storitev, zlasti med pandemijo. Vitalne storitve se izvajajo prek kritičnih infrastruktur, kar pomeni, da morajo biti te odporne, to je sposobne prilagajati se nenehno spreminjajočim se tveganjem in si hitro opomoči od pričakovanih ali nepričakovanih motenj.

SUNRISE spodbuja sodelovanje kritičnih infrastruktur, kar omogoča izmenjavo najboljših praks, da bi s skupnimi močmi bili pripravljeni soočiti se s prihodnjimi pandemijami. Projekt bo identificiral in opredelil odvisnosti, tveganja in kaskadne učinke ključnih storitev in kritičnih infrastruktur, specifičnih za pandemijo.

Med projektom bodo partnerji izvedli več pilotnih poskusov za demonstracijo orodij, validacijo in vrednotenje.

Cilj projekta SUNRISE je z razvojem strategij in orodij zagotoviti večjo razpoložljivost, zanesljivost, varnost in kontinuiteto kritičnih infrastruktur v EU na področju prometa, energije, oskrbe z vodo in zdravstva.