Skoči do osrednje vsebine

Reorganizacija vlade

Za delovno področje javnega potniškega prometa, trajnostne mobilnosti in prometne politike, energetike, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije je pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Za delovno področje rudarstva je pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Pridobitev statusa nevladne organizacije (NVO) v javnem interesu na področju prometa

Potniški promet

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Železniški in žičniški promet

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za infrastrukturo

Vozniki in vozila

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo

Cestni promet

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Policija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo

Pomorski promet

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo

Zračni promet

Naziv storitve Institucija
Sektor za letalstvo
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za infrastrukturo

Energetika

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo