Skoči do osrednje vsebine

Navodila uporabnikom programa OPCOST

OPCOST je program za izračun stroškov uporabnikov ceste ter za prometno ekonomsko oceno cestnih projektov. Z njim merimo cenovna razmerja med naložbo v cestni infrastrukturni projekt in pričakovanimi koristmi uporabnikov ter med več variantami prometnega projekta izberemo najustreznejšo.

Za prometno ekonomsko vrednotenje projektov cestne infrastrukture je stopil v veljavo noveliran program OPCOST17, nivo cen november 2018.

Dostop do programa je na naslednji povezavi:  https://portal.drsc.si/OPCOST/Program/prijava.jsp

Udeleženci šolanja se v program prijavijo z dodeljenimi uporabniškimi imeni in gesli.

Ostali potencialni uporabniki programa, za dodelitev pravic uporabe pošljite e-mail sporočilo na simonka.sraj@gov.si

Iskalnik