Skoči do osrednje vsebine

Navodila uporabnikom programa OPCOST

OPCOST je program za izračun stroškov uporabnikov ceste ter za prometno ekonomsko oceno cestnih projektov. Z njim merimo cenovna razmerja med naložbo v cestni infrastrukturni projekt in pričakovanimi koristmi uporabnikov ter med več variantami prometnega projekta izberemo najustreznejšo.

Za prometno ekonomsko vrednotenje projektov cestne infrastrukture je na voljo nova verzija programa OPCOST 17.1, po cenah november 2020 in s posodobitvijo okoljskih stroškov.

Dostop do programa je na naslednji povezavi:  https://portal.drsc.si/OPCOST/Program/prijava.jsp

Udeleženci šolanja se v program prijavijo z dodeljenimi uporabniškimi imeni in gesli.

Ostali potencialni uporabniki programa, za dodelitev pravic uporabe pošljite e-mail sporočilo na simonka.sraj@gov.si