Skoči do osrednje vsebine

Predaja projektne dokumentacije v arhiv Direkcije za infrastrukturo

Pred predajo projektne dokumentacije v arhiv Direkcije za infrastrukturo je potrebno dokumentacijo primerno opremiti, zato se v nadaljevanju nahajajo navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranja prilog (tekstualnega in računskega značaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafičnih prilog ter navodila projektantom za predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.

  • Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo

    Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo, veljaven od 1. marca 2019.
    Navodila
  • Navodila za predajo projektne dokumentacije

    Navodila projektantom za predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki, veljavna od 1. januarja 2020.
    Navodila