Skoči do osrednje vsebine

Občine - kategorizacija cest in evidence Banke cestnih podatkov

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1) in Pravilnika o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih so dolžne občine do 15. maja tekočega leta Direkciji za infrastrukturo posredovati podatke o občinskih cestah za evidenco tehničnih podatkov o javnih cestah in objektih na njih ter o izdatkih za občinske javne ceste v predhodnem koledarskem letu.

Tehnična podpora uporabnikom BCP programa na občinah

Trenutno aktualne verzije programske aplikacije Banka cestnih podatkov - sistema za vodenje in analizirane podatkov o cestah na nivoju občine so:

  • BCP 2.1 (2006) – popravek verzije 2.0 (sistemske težave pri inštaliranju nadgradnje z verzije 1.0 na 2.0)
  • BCP 2.2 (2007) – prilagoditev verzije 2.1 za kombinacijo Windows XP/Vista in Office 2007
  • Centalni sistem MAXIMUS - v primeru novejših sistemov (Windows 7 ter Office 2007 ali Office 2010) - internetna aplikacija zunanjega ponudnika z gostovanjem na strežniku (občina krije le stroške gostovanja)

Podporo uporabnikom BCP programa v primeru tehničnih težav, pa tudi glede vsebinskih vprašanj izvajamo na Direkciji za infrastrukturo, in sicer se na nas lahko obrnete ustno na telefonsko številko 01/478-8097 (informatika - podpora) ali pisno na elektronski naslov bcpobc@gov.si.

Iskalnik