Skoči do osrednje vsebine

Izredno štetje prometa in posredovanje podatkov

Izvajalci štetja prometa na državnih cestah so dolžni zbrane podatke posredovati Direkciji za infrastrukturo. Tako zbrane podatke uporabljamo pri analizi prometnih gibanj oziroma v procesu načrtovanja prometne infrastrukture.

Način izvedbe

Podatki se posredujejo po pošti na naslov Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov gp.drsi@gov.si na predpisanih obrazcih, zato da so zajeti prometni podatki skladni s kategorijami vozil, ki jih Direkcija vodi v svojih evidencah.