Skoči do osrednje vsebine

Izredno štetje prometa in posredovanje podatkov

Izvajalci štetja prometa na državnih cestah so dolžni zbrane podatke posredovati Direkciji za infrastrukturo. Podatki se posredujejo na predpisanih obrazcih, zato da so zajeti prometni podatki skladni s kategorijami vozil, ki jih Direkcija vodi v svojih evidencah. Tako zbrane podatke uporabljamo pri analizi prometnih gibanj oziroma v procesu načrtovanja prometne infrastrukture.