Skoči do osrednje vsebine

Vloga za postavitev, prestavitev ali odstranitev turistične obvestilne signalizacije

Direkcija za infrastrukturo na podlagi Zakona o cestah ter Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah izda nalog za postavitev, prestavitev ali odstranitev turistične in druge obvestilne signalizacije.

Način izvedbe

Za pridobitev naloga mora predlagatelj postavitve, prestavitve ali odstranitve turistične signalizacije osebno ali po pošti oddati na Direkcijo za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana, popolno vlogo za izdajo naloga. 

Napotki za pripravo vloge za postavitev, prestavitev ali odstranitev turistične obvestilne signalizacije so navedeni v spodnjih navodilih, kjer v prilogah najdete tudi pripadajoče obrazce.