Skoči do osrednje vsebine

Vloga za postavitev, prestavitev ali odstranitev turistične obvestilne signalizacije

Direkcija za infrastrukturo na podlagi Zakona o cestah ter Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah izda nalog za postavitev, prestavitev ali odstranitev turistične in druge obvestilne signalizacije.

Za pridobitev naloga mora predlagatelj postavitve, prestavitve ali odstranitve turistične signalizacije oddati na Direkcijo za infrastrukturo popolno vlogo za izdajo naloga. 

Napotki za pripravo vloge za postavitev, prestavitev ali odstranitev turistične obvestilne signalizacije so navedeni v objavljenih navodilih.