Skoči do osrednje vsebine

Pridobivanje brezplačne vozovnice javnega potniškega prometa

Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 65 let, lahko medkrajevni potniški promet s 1. julijem 2020 koristijo brezplačno. Vlogo za vozovnico je mogoče oddati na prodajnih mestih.

Brezplačna vozovnica javnega potniškega prometa je enotna vozovnica Integriranega javnega potniškega prometa, ki se lahko uporablja v medkrajevnem avtobusnem in železniškem prometu po vsej državi ter v mestnem prometu v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Kranju, Novemu mestu, Jesenicah, Celju in Krškem.

Do brezplačne vozovnice javnega potniškega prometa so upravičeni upokojenci, starejši od 65 let, vojni veterani in invalidi z evropsko kartico ugodnosti za invalide. Pri vseh je pogoj, da nimajo sklenjenega delovnega razmerja in prijavljene dejavnosti, kot so denimo samostojni podjetniki. Vozovnica ni prenosljiva. 

Upravičenci lahko izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec, ki ga objavlja Ministrstvo za infrastrukturo. Prav tako pa jo lahko dobite na prodajnih mestih Integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), torej na avtobusnih in železniških postajah.

Upravičenci poleg izpolnjenega obrazca na prodajnih mestih predložijo osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma evropsko kartico ugodnosti za invalide.

 

Strošek izdaje kartice, na kateri je brezplačna vozovnica znaša 3 evre, kar pokrije strošek kartice in zavarovanja in se plača na prodajnem mestu.

Vse informacije glede oddaje vloge oziroma izdaje subvencionirane vozovnice za brezplačen prevoz pridobite na brezplačni telefonski številki 080 4577.