Skoči do osrednje vsebine

Prvega julija brezplačni javni medkrajevni potniški promet za vse upokojence

Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 65 let, bodo lahko medkrajevni potniški promet s 1. julijem 2020 koristili brezplačno. Vlogo za vozovnico bodo lahko oddali na prodajnih mestih ali po pošti.

Izgled vozovnice z logtipom

Izgled vozovnice | Avtor MzI

Kljub zahtevnim izzivom, ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo v obdobju epidemije koronavirusa premagovalo na področju javnega potniškega prometa, bo s 1. julijem 2020 zagotovljeno vse potrebno za uvedbo brezplačnih vozovnic v medkrajevnem javnem potniškem prometu.

Te bodo lahko koristili:

 • upokojenci,
 • imetniki invalidske evropske kartice,
 • vojni veterani in
 • starejši od 65 let. 

Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti člani omenjenih družbenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.

Upravičenci lahko vlogo za pridobitev vozovnice oddajo od 24. junija dalje, s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga vložijo na prodajnih mestih enotnih vozovnic, ali pa ga na Ministrstvo za infrastrukturo naslovijo po navadni oziroma elektronski pošti.

Upravičencev do brezplačne vozovnice pod naštetimi pogoji je v Sloveniji okoli 600 tisoč, zato na Ministrstvu za infrastrukturo opozarjamo, da bi na prodajnih mestih lahko nastala velika gneča. Zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z virusom COVID-19 zato priporočamo, da vlagatelji obrazce za pridobitev vozovnice raje oddajo prek običajne oziroma elektronske pošte.

Upravičenci bodo lahko prejeli vozovnico po pošti po povzetju (v tem primeru bodo morali poleg stroška izdaje kartice plačati tudi poštnino) ali pa bodo vozovnico prevzeli na katerem od prodajnih mestih integriranega javnega potniškega prometa ali na prodajnem mestu Slovenskih železnic, kjer bodo plačali strošek izdaje kartice.

Stroški izdaje kartice bodo za upravičenca znašali 3 evre. Kartica bo veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana. Priporočamo, da upravičenci s postopkom pridobivanja kartice ne hitijo in si jo priskrbijo šele takrat, ko nameravajo medkrajevni javni potniški promet dejansko koristiti.

Vse uporabnike javnega potniškega prometa ob tem še opozarjamo, da je na avtobusih in vlakih potrebno upoštevati pravila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ta zahtevajo obvezno nošenje obrazne maske, razkuževanje rok in vzdrževanje minimalne razdalje med potniki 1,5 metra. Posledično je treba upoštevati, da lahko avtobus sprejme manjše število potnikov kot običajno. Zato v izogib nevšečnostim priporočamo, da večje skupine potnikov število razpoložljivih mest vnaprej preverijo pri prevozniku.

Pridobitev brezplačne vozovnice:

 1. Upravičenci izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec, ki je med drugim objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo. Obrazec in navodila za izpolnjevanje obrazca so v priponki spodaj.
 2. Upravičenci poleg izpolnjenega obrazca na prodajnih mestih predložijo osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma evropsko kartico ugodnosti za invalide. Tisti, ki vlogo oddajajo po pošti ali e-pošti, jim omenjenih dokumentov ni potrebno prilagati. Upravičenci, ki bodo vlogo oddajali po navadni pošti, naj jo pošljejo na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.
 3. Upravičenci, ki bodo vlogo oddali po elektronski pošti, naj jo pošljejo na elektronski naslov mzi.bv@gov.si in v zadevo e-pošte napišejo »brezplačna vozovnica Slovenija«.
 4. Upravičenci, ki želijo vlogo oddati fizično, se lahko zglasijo na enem od prodajnih mest, kjer so na voljo enotne vozovnice javnega potniškega prometa.
 5. Upravičenci, ki bodo oddali vlogo po navadni ali elektronski pošti bodo prejeli kartico po pošti po povzetju (v tem primeru bodo morali poleg stroška izdaje kartice plačati tudi poštnino). V kolikor bodo oddali vlogo osebno na katerem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa ali na katerem od prodajnih mestih Slovenskih železnic, bodo tam kartico tudi prevzeli in plačali strošek njene izdaje (3 evre). V primeru prevzema kartice na Avtobusni postaji v Ljubljani, vam bodo tam zaračunali še dodatna 2 evra provizije.
 • Vloga

  Obrazci, prijavnice
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo