Skoči do osrednje vsebine

Naročilo publikacije oziroma zgoščenke "Promet"

Direkcija RS za infrastrukturo izdaja podatke o štetju prometa v tiskani obliki in na zgoščenkah.

1. publikacija Promet 2020, v kateri so zbrani podatki o prometu na vseh odsekih državnih cest v letu 2019.

2. zgoščenka Štetje prometa 2020 z zbranimi podatki o prometu za odseke državnih cest, na katerih se je v letu 2020 izvajalo štetje. Podatki zajemajo:

 • pregled števnih mest za leto 2020 (tabela in karta),
 • pregled PLDP na štetih odsekih v letu 2020,
 • rezultate izrednih ročnih štetij v letu 2020,
 • rezultate meritev obremenitev tovornih vozil,
 • analizo 14-dnevnih občasnih štetij z radarskimi števci prometa (izpisi so enaki, kot pri ostalih avtomatskih števcih),
 • analizo avtomatskih števcev prometa, in sicer:
  • analizo prometnih obremenitev:
   • pregled dnevnih obremenitev za vsa vozila in za tovorna vozila,
   • z urno distribucijo,
   • urni in dnevni promet po kategorijah vozil (tekstovne datoteke),
  • analizo hitrosti:
   • s kazalniki hitrosti,
   • povprečne dnevne hitrosti (besedilne datoteke).

Cena gradiv

 • Cena za posamezno zgoščenko je 30,00 EUR.
 • Cena za tiskan izvod je 16,00 EUR.

Plačilo in prevzem gradiva

Gradivo lahko naročite preko:

 • naročilnice, na kateri mora biti vaš polni naslov in davčna številka – naročilnico pošljite na naš naslov (Tržaška cesta 19, Ljubljana) ali na e-naslov: gp.drsi@gov.si;
 • plačila na naš transakcijski račun številka 01100-6300109972, pri čemer je obvezen sklic na številko 24317-0231 – dokazilo o plačilu pošljete na naš naslov skupaj s podatki o prevzemu oziroma naslovu dostave gradiva.

Naročeno gradivo lahko prevzamete na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana ali pa vam ga pošljemo na želeni naslov.

Kontaktna oseba za naročilo publikacije oziroma zgoščenke