Skoči do osrednje vsebine

Naročilo publikacije "Promet" v tiskani ali e-obliki

Direkcija RS za infrastrukturo izdaja podatke o štetju prometa v tiskani obliki in kot e-publikacijo na USB ključu.

Naročite lahko:

1. V tiskani obliki publikacijo Promet 2022. V publikaciji so zbrani podatki o prometu na vseh odsekih državnih cest v letu 2022.

2. E-publikacijo Štetje prometa 2022 z zbranimi podatki o prometu za odseke državnih cest, na katerih se je v letu 2022 izvajalo štetje. Podatki zajemajo:

 • pregled števnih mest za leto 2022 (tabela in karta),
 • pregled PLDP na štetih odsekih v letu 2022,
 • rezultate izrednih ročnih štetij v letu 2022,
 • analizo 14-dnevnih občasnih štetij z radarskimi števci prometa (izpisi so enaki, kot pri ostalih avtomatskih števcih)v letu 2022,
 • analizo avtomatskih števcev prometa v letu 2022, in sicer:
  • analizo prometnih obremenitev:
   • pregled dnevnih obremenitev za vsa vozila in za tovorna vozila,
   • z urno distribucijo,
   • urni in dnevni promet po kategorijah vozil (tekstovne datoteke),
  • analizo hitrosti:
   • s kazalniki hitrosti,
   • povprečne dnevne hitrosti (tekstovne datoteke),
 • rezultate meritev obremenitev tovornih vozil v letu 2022.

Cena in prevzem gradiva

Cena gradiv

 • Cena za e-publikacijo na USB ključu je 30,00 EUR.
 • Cena za tiskan izvod je 16,00 EUR.

Plačilo in prevzem gradiva

Gradivo lahko naročite preko:

 • naročilnice, na kateri mora biti vaš polni naslov in davčna številka – naročilnico pošljite na naš naslov (Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana) ali na e-naslov: gp.drsi@gov.si;
 • plačila na naš transakcijski račun številka 01100-6300109972, pri čemer je obvezen sklic na številko 24317-0231 – dokazilo o plačilu pošljete na naš naslov skupaj s podatki o prevzemu oziroma naslovu dostave gradiva.

Naročeno gradivo lahko prevzamete na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, Hajdrihova ulica 2a, 1000 Ljubljana, ali pa vam ga pošljemo na želeni naslov.

Kontaktna oseba za naročilo publikacije