Skoči do osrednje vsebine

Pooblastilo za pregled nevarnega blaga in izdajo potrdil

Na podlagi Zakona o prevozu nevarnega blaga in Pravilnika o pogojih za opravljanje pregledov vkrcanega tovora nevarnega blaga na ladjah in za izdajo potrdil izda minister, pristojen za promet, odločbo, s katero pravno ali fizično osebo pooblasti, da opravlja preglede vkrcanega tovora nevarnega blaga in izdaja potrdila. Pooblastilo se izda za dobo petih let.

  • Seznam pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo preglede vkrcanega tovora nevarnega blaga in izdajajo potrdila na podlagi pooblastila