Skoči do osrednje vsebine

Evropska kohezijska politika 2021-2027 na področju prometa

Ministrstvo za infrastrukturo v programskem obdobju 2021–2027 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta izvaja nekatere ukrepe s področja prometa, ki se izvajajo v okviru Cilja politike 3: Bolj povezana Slovenija z izboljšanjem mobilnosti.

V obdobju do leta 2027, z možnostjo koriščenja evropskih sredstev do leta 2029, je rezerviranih 451 milijonov evrov za operacije v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo. Sredstva so na nacionalni ravni načrtovana v okviru enega Programa, za področje prometa s sredstvi Kohezijskega sklada in  Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ministrstva za infrastrukturo je v vlogi posredniškega telesa in/ali upravičenca vključeno v Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji na PREDNOSTNI NALOGI 5: TRAJNOSTNA (ČEZ)REGIONALNA MOBILNOST IN POVEZLJIVOST.

  • V okviru projekta bo urejena kolesarsko pot med Žalcem in Rogatcem, ki je razdeljena na dva odseka, Žalec–Celje in Šentjur–Rogatec. Zgrajene bodo nove kolesarske površine, tam, kjer to ni mogoče ali ekonomično, pa bodo le-te potekale na vozišču obstoječih manj prometnih cest.
    Za projekt v vrednosti 14,6 milijona evrov bo Kohezijski sklad prispeval skoraj 12,5 milijona evrov.