Skoči do osrednje vsebine

Evropska kohezijska politika 2021-2027 na področju prometa

Ministrstvo za infrastrukturo v programskem obdobju 2021–2027 v okviru cilja Naložbe za rast in delovna mesta izvaja nekatere ukrepe s področja prometa, ki se izvajajo v okviru Cilja politike 3: Bolj povezana Slovenija z izboljšanjem mobilnosti.

V obdobju do leta 2027, z možnostjo koriščenja evropskih sredstev do leta 2029, je rezerviranih 451 milijonov evrov za operacije v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo. Sredstva so na nacionalni ravni načrtovana v okviru enega Programa, za področje prometa s sredstvi Kohezijskega sklada in  Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ministrstva za infrastrukturo je v vlogi posredniškega telesa in/ali upravičenca vključeno v Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji na PREDNOSTNI NALOGI 5: TRAJNOSTNA (ČEZ)REGIONALNA MOBILNOST IN POVEZLJIVOST.