Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Reorganizacija vlade

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je pristojno za delovno področje informacijske družbe, elektronskih komunikacij, digitalne vključenosti, digitalnih kompetenc, podatkovne ekonomije, upravljanja z informacijsko-komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave.

  • Celotna industrija na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij se sooča s pomanjkanjem usposobljenega kadra in področje kibernetske varnosti ni izjema. Delež žensk, ki delujejo na področju kibernetske varnosti, je izredno nizek, kar je nesprejemljivo tako z vidika doseganja enakopravnosti med spoloma kot tudi z vidika neizkoriščenih priložnosti.

  • Vlada je danes sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2030, ki smo jo pripravili na Ministrstvu za digitalno preobrazbo. V sodelovanju z ostalimi pristojnimi organi in drugimi deležniki bomo pripravili akcijski načrt za njeno izvajanje.

  • Državni zbor je danes sprejel novelo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), ki prinaša dve bistveni spremembi. Prva se nanaša na določanje ciljnih skupin upravičencev do ukrepov, druga pa na možnost izposoje osnovne računalniške opreme ranljivim skupinam prebivalstva, ki jo potrebujejo za vključevanje v digitalno družbo.

Novice