Skoči do osrednje vsebine

Informacijska varnost pomeni varstvo podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem. Informacijska varnost šteje kot zaupnost, neokrnjenost in razpoložljivost podatkov ne glede na njihovo obliko: elektronsko, tiskano ali katero drugo.

Področje informacijske varnosti postaja v zadnjem času čedalje pomembnejše. Organizacije tako v zasebnem kot javnem sektorju se vse bolj zavedajo pomena zagotavljanja neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov ter integritete in neokrnjenosti informacij v teh sistemih za svoje nemoteno poslovanje.

Nacionalni organ za informacijsko varnost

Pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost je Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, ki deluje kot samostojna vladna služba.

Urad deluje kot osrednji koordinacijski organ na strateški ravni nacionalnega sistema zagotavljanja informacijske in kibernetske varnosti, obenem pa je tudi enotna kontaktna točka države pri mednarodnem sodelovanju na tem področju.

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT

Naloge nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost opravlja SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) v okviru Akademske in raziskovalne mreže Slovenije.

Odzivni center je pristojen za priglasitev incidentov izvajalcev bistvenih storitev iz sektorjev energija, digitalna infrastruktura, oskrba s pitno vodo in njena distribucija, zdravstvo, promet, bančništvo, infrastruktura finančnega trga, preskrba s hrano in varstvo okolja ter ponudnikov digitalnih storitev.

SI-CERT izvaja program ozaveščanja o kibernetski varnosti Varni na internetu, ki je namenjen najširši slovenski javnosti, poseben sklop vsebin pa tudi malim podjetjem, obrtnikom in samostojnim podjetnikom. Cilji programa so:

  • dvig stopnje zavedanja slovenskih spletnih uporabnikov o različnih nevarnostih, katerim so izpostavljeni na spletu,
  • informiranje o varni uporabi spletnega bančništva in varnem spletnem nakupovanju,
  • informiranje o različnih oblikah spletnih goljufij in predstavitev načinov, kako se zavarovati,
  • informiranje o varstvu osebne identitete.

Odzivni center za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave SIGOV-CERT

Naloge odzivnega centra za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave opravlja SIGOV-CERT, ki je sestavni del Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Odzivni center je pristojen za priglasitev in nudi strokovno pomoč za razreševanje kibernetskih incidentov v organih državne uprave, ki upravljajo informacijske sisteme in dele omrežja oziroma izvajajo informacijske storitve, nujne za nemoteno delovanje države ali za zagotavljanje nacionalne varnosti.

Za zagotavljanje informacijske varnosti v svojih omrežjih in informacijskih sistemih s svojimi zmogljivostmi skrbijo Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo in Slovenska obveščevalno-varnostna agencija.

Center za varnejši internet

Projekt Center za varnejši internet izvajajo Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Zavod Arnes, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Evropska komisija in Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Center za varnejši internet ponuja tri glavne storitve: 

  • Točka ozaveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij Safe.sinamen je ozaveščanje ciljnih skupin otrok, najstnikov, staršev, učiteljev in socialnih delavcev z različnimi online in offline aktivnostmi, izobraževanji, delavnicami, gradivom, promocijskimi in medijskimi kampanjami o tem, kako varno in odgovorno uporabljati internet in mobilne naprave. 
  • Svetovalna linija za težave na spletu Tom telefon 116 111: na kateri svetovalci vsak dan med 12. in 20. uro odgovarjajo na vprašanja, dileme in rešujejo zagate, povezane z uporabo interneta. Storitev je na voljo za otroke, mlade in njihove starše. Februarja 2013 je začela delovati tudi TOM klepetalnica, kjer otroci, mladostniki ter njihovi starši nasvete in pomoč lahko dobijo prek spletnega klepeta.
  • Anonimna spletna prijava posnetkov spolnih zlorab otrok: če naletite na tovrstne posnetke, jih lahko prijavite na strani prijavne točke Spletno oko. Sodelovanje prijavnih točk v Evropi se je izkazalo za učinkovit ukrep v boju za zmanjšanje obsega posnetkov zlorab na internetu.

Pomembni dokumenti