Skoči do osrednje vsebine

Informacijska varnost pomeni varstvo podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem. Informacijska varnost šteje kot zaupnost, neokrnjenost in razpoložljivost podatkov ne glede na njihovo obliko: elektronsko, tiskano ali katero drugo.

Področje informacijske varnosti postaja v zadnjih letih čedalje pomembnejše. Tako zasebni kot javni sektor se začenjata zavedati pomembnosti integritete in neokrnjenosti informacij, s katerimi se posluje. Te informacije želita ustrezno zaščititi, seveda z namenom ohraniti in še naprej razvijati svoje poslovanje.

Nacionalni organ za informacijsko varnost

Pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost je Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost, ki deluje kot samostojna vladna služba.

Urad deluje kot osrednji koordinacijski organ na strateški ravni nacionalnega sistema zagotavljanja informacijske in kibernetske varnosti, obenem pa je tudi enotna kontaktna točka države pri mednarodnem sodelovanju na tem področju.

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT

Naloge nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost opravlja SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) v okviru Akademske in raziskovalne mreže Slovenije.

Odzivni center je pristojen tudi za priglasitev incidentov izvajalcev bistvenih storitev iz sektorjev energija, digitalna infrastruktura, oskrba s pitno vodo in njena distribucija, zdravstvo, promet, bančništvo, infrastruktura finančnega trga, preskrba s hrano in varstvo okolja ter ponudnikov digitalnih storitev.

Odzivni center za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave SIGOV-CERT

Naloge odzivnega centra za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave opravlja SIGOV-CERT v okviru Ministrstva za javno upravo. Odzivni center je pristojen tudi za priglasitev incidentov organov državne uprave, ki upravljajo informacijske sisteme in dele omrežja oziroma izvajajo informacijske storitve, nujne za nemoteno delovanje države ali za zagotavljanje nacionalne varnosti.

Za zagotavljanje informacijske varnosti v svojih omrežjih in informacijskih sistemih s svojimi zmogljivostmi skrbijo Ministrstvo za notranje zadeveMinistrstvo za obrambo in Slovenska obveščevalno-varnostna agencija.

Center za varnejši internet

Center za varnejši internet ponuja tri glavne storitve: 

  • Točka ozaveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij Safe.sinamen je ozaveščanje ciljnih skupin otrok, najstnikov, staršev, učiteljev in socialnih delavcev z različnimi online in offline aktivnostmi, izobraževanji, delavnicami, gradivom, promocijskimi in medijskimi kampanjami o tem, kako varno in odgovorno uporabljati internet in mobilne naprave. 
  • Svetovalna linija za težave na spletu Tom telefon 116 111: na kateri svetovalci vsak dan med 12. in 20. uro odgovarjajo na vprašanja, dileme in rešujejo zagate, povezane z uporabo interneta. Storitev je na voljo za otroke, mlade in njihove starše. Februarja 2013 je začela delovati tudi TOM klepetalnica, kjer otroci, mladostniki ter njihovi starši nasvete in pomoč lahko dobijo prek spletnega klepeta.
  • Anonimna spletna prijava nezakonitih spletnih vsebin: gre za posnetke spolne zlorabe otrok (otroška pornografija) in sovražni govor. Če na spletu naletite na tovrstne vsebine, jih lahko prijavite na strani Spletno oko. Sodelovanje podobnih točk v Evropi se je izkazalo za učinkovit ukrep v boju za zmanjšanje nezakonitih vsebin na internetu.

Projekt Center za varnejši internet izvajajo Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Zavod Arnes, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija INEA pri Evropski komisiji (prek Instrumenta za povezovanje Evrope) in Ministrstvo za javno upravo.

Pomembni dokumenti