GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Informacijska varnost pomeni varstvo podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim dostopom, uporabo, razkritjem, ločitvijo, spremembo ali uničenjem. Informacijska varnost šteje kot zaupnost, neokrnjenost in razpoložljivost podatkov ne glede na njihovo obliko: elektronsko, tiskano ali katero drugo.

Področje informacijske varnosti postaja v zadnjih letih vedno bolj pomembno. Tako zasebni kot javni sektor se začenjata zavedati pomembnosti integritete in neokrnjenosti informacij s katerimi poslujejo. Te informacije želijo ustrezno zaščititi, seveda z namenom ohraniti in razvijati svoje poslovanje v naprej.

Nacionalni organ za informacijsko varnost - UVTP

Trenutno je pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost Urad za varovanje tajnih podatkov, a bo naloge na področju informacijske varnosti še v letu 2019 prevzela novoustanovljena Uprava za informacijsko varnost, ki bo delovala kot organ v sestavi Ministrstva za javno upravo.

Uprava bo delovala kot osrednji koordinacijski organ na strateški ravni nacionalnega sistema zagotavljanja informacijske varnosti, obenem pa bo tudi enotna kontaktna točka države pri mednarodnem sodelovanju na tem področju.

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT

Naloge nacionalnega odzivnega centra za kibernetsko varnost opravlja SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team) v okviru Akademske in raziskovalne mreže Slovenije.

Odzivni center je pristojen tudi za priglasitev incidentov izvajalcev bistvenih storitev iz sektorjev energija, digitalna infrastruktura, oskrba s pitno vodo in njena distribucija, zdravstvo, promet, bančništvo, infrastruktura finančnega trga, preskrba s hrano in varstvo okolja ter ponudnikov digitalnih storitev.

Odzivni center za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave SIGOV-CERT

Naloge odzivnega centra za incidente v informacijskih sistemih organov državne uprave opravlja SIGOV-CERT v okviru Ministrstva za javno upravo. Odzivni center je pristojen tudi za priglasitev incidentov organov državne uprave, ki upravljajo z informacijskimi sistemi in deli omrežja oziroma izvajajo informacijske storitve, nujne za nemoteno delovanje države ali za zagotavljanje nacionalne varnosti.

Za zagotavljanje informacijske varnosti v svojih omrežjih in informacijskih sistemih s svojimi zmogljivostmi skrbijo Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo in Slovenska obveščevalno-varnostni agencija.

Varni na internetu

Center za varnejši internet ponuja tri glavne storitve: 

  • Točka osveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij Varni na internetu, katere namen je osveščanje ciljnih skupin otrok, najstnikov, staršev, učiteljev in socialnih delavcev preko različnih online in offline aktivnosti, izobraževanj, delavnic, gradiv, promocijskih, medijskih kampanj o tem, kako varno in odgovorno uporabljati internet in mobilne naprave. 
  • Svetovalna linija za težave na spletu Tom telefon 116 111, na kateri med 12. in 20. uro vsak dan svetovalci odgovarjajo na vprašanja, dileme in rešujejo vaše zagate, povezane z uporabo interneta. Storitev je na voljo za otroke, mlade in njihove starše. S februarjem 2013 je z delovanjem pričela tudi TOM klepetalnica, kjer lahko otroci, mladostniki ter njihovi starši nasvete in pomoč dobijo prek spletnega klepeta.
  • Anonimna spletna prijava nezakonitih spletnih vsebin – posnetkov spolne zlorabe otrok (otroška pornografija) in sovražnega govora. Če na spletu naletite na tovrstne vsebine, jih lahko prijavite na Spletno oko. Sodelovanje podobnih točk v Evropi se je izkazalo za učinkovit ukrep v boju za zmanjšanje nezakonitih vsebin na internetu.

Projekt Center za varnejši internet izvajajo Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede, Zavod Arnes, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija INEA pri Evropski Komisiji (prek Instrumenta za povezovanje Evrope) in Ministrstvo za javno upravo.

Pomembni dokumenti