Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Nacionalna varnost je eden izmed najpomembnejših temeljev za nemoteno delovanje naše države in pomeni predvsem zagotavljanje varnega okolja za razvoj slovenske družbe.

Boj proti terorizmu

Najostreje obsojamo vsakršno obliko terorizma in nasilnega ekstremizma, ne glede na njihovo vrsto in obliko. Terorizem spodkopava temelje družbe, zanj ni in ne more biti nobenega opravičila. Preprečevanje terorističnih dejanj poteka v sklopu celovitega protiterorističnega pristopa, ki vključuje tesno sodelovanje deležnikov na lokalni, državni in mednarodni ravni. Na nacionalni ravni delovanje Policije in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije dopolnjujejo aktivnosti nevladnega sektorja, na mednarodni ravni pa smo člani različnih iniciativ in drugih mehanizmov, na primer Iniciative za boj proti terorizmu na Zahodnem Balkanu in Mreže EU za ozaveščanje o radikalizaciji. Ukrepi po morebitnem terorističnem dejanju so celovito urejeni z državnim načrtom zaščite in reševanja.

Nadzor nad oboroževanjem

Prizadevamo si za uresničevanje in krepitev mednarodno dogovorjenih omejitev pri razvoju, proizvodnji, skladiščenju, širjenju in uporabi osebnega in lahkega orožja, konvencionalnega orožja ter orožij za množično uničevanje. Predvsem protipehotne mine predstavljajo močno humanitarno tveganje in razvojno oviro še dolga leta po zaključku konfliktov, zato se zavzemamo za svet brez min z doslednim uresničevanjem Konvencije o prepovedi protipehotnih min. Orožja za množično uničevanje predstavljajo eno izmed največjih groženj ljudem in okolju, zato se zavzemamo za dosledno spoštovanje konvencij in pogodb s tega področja. Slovenija je sicer pogodbenica vseh najpomembnejših mednarodnih konvencij o neširjenju jedrskega orožja in prepovedi drugih vrst orožja za množično uničevanje.

Iskalnik