Skoči do osrednje vsebine

Oblikovane državne blagovne rezerve omogočajo državi zagotavljanje potreb osnovne preskrbe prebivalcev in vzdrževanje ustrezne stopnje preskrbljenosti v času, ko je to nujno potrebno. To pomeni, da lahko država nemoteno funkcionira tudi pri večjih motnjah in nestabilnosti na trgih, ob naravnih nesrečah in v vojni ali denimo zaradi izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na področju sproščanja obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov.

Državne blagovne rezerve

Državne blagovne rezerve se oblikujejo za zagotavljanje potreb osnovne preskrbe pri večjih motnjah in nestabilnostih na trgih, ob naravnih nesrečah in drugih nesrečah večjega obsega in v vojni.

Osnovne državne blagovne rezerve predstavljajo živilski in neživilski proizvodi, ki so nujno potrebni za življenje ljudi, ter strateške surovine in reprodukcijski materiali, ki so potrebni za zagotavljanje proizvodnje ali ki so posebnega pomena za obrambo države.

Trenutne vrste blaga v Zavodu za blagovne rezerve so:

  • živilski proizvodi: pšenica in proizvodi iz pšenice, kot na primer moka in testenine ter koruza, riž, meso v živem, mleko in mlečni proizvodi, kot na primer mleko v prahu in sir ter sladkor, olje, voda, sol.
  • neživilski proizvodi: proizvodi za potrebe humane medicine, proizvodi za potrebe veterinarske medicine, energenti za potrebe slovenske policije, vojske in sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, utekočinjeni naftni plin, proizvodi za osebno in kolektivno zaščito, ostali proizvodi kot na primer petrolej in peči za ogrevanje, sveče in podobno.

Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov

V Republiki Sloveniji so skladno z zakonom, ki ureja blagovne rezerve, oblikovane 90-dnevne obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.

Obvezne rezerve naftnih derivatov so zaradi pomanjkanja skladiščnega prostora na ustrezni, ekonomsko primerni lokaciji v Sloveniji, deloma skladiščene tudi v državah, s katerimi ima Slovenija podpisane dvostranske sporazume.