Skoči do osrednje vsebine

Trenutna teroristična ogroženost Slovenije po oceni Medresorske delovne skupine za protiterorizem ostaja NIZKA.

Stopnja teroristične ogroženosti: NIZKA

Pristojni organi, ki delujejo v okviru Medresorske delovne skupine za protiterorizem (MDS-PTR), so na redni seji 26. januarja 2021 sprejeli novo oceno teroristične ogroženosti Republike Slovenije. Pri pripravi ocene je  MDS-PTR upoštevala aktualne varnostne razmere v regiji in  Evropi ter njihov vpliv na teroristično ogroženost Republike  Slovenije. V preteklem obdobju ni bilo zaznanih neposrednih  ali posrednih terorističnih groženj proti Republiki Sloveniji oziroma drugih  aktivnosti, ki bi nakazovale na možnost terorističnih aktivnosti proti interesom Republike Slovenije doma ali v tujini. Ocena teroristične ogroženosti Republike Slovenije zato po oceni MDS-PTR ostaja NIZKA (na drugi od petih stopenj). V primeru, da bodo pristojni organi pridobili podatke, ki bi kazali na morebitne posredne ali neposredne teroristične grožnje Republiki Sloveniji, bo MDS-PTR na tej podlagi sprejela odločitev o morebitni spremembi ocene teroristične ogroženosti.

O Medresorski delovni skupini za protiterorizem (MDS-PTR)

Vlada Republike Slovenije je svoji seji  na 132. redni seji dne 26. aprila 2017 sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za protiterorizem (MDS-PTR), s katerim je formalizirala delovanje in aktivnosti, ki so se pred tem odvijale v okviru Delovne skupine za boj proti terorizmu, podskupine Medresorske delovne skupine za boj proti nadnacionalnimi grožnjami (MDS-NNG) v okviru sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SSNAV). Delovna skupina za boj proti terorizmu je leta 2004, po terorističnih napadih v Madridu, pričela pripravljati Oceno ogroženosti RS z vidika terorizma.

Petstopenjski model določanja teroristične ogroženosti

MDS-PTR uporablja petstopenjski model za določanje stopnje teroristične ogroženosti R Slovenije, ki je bil sprejet leta 2016 ob prehodu iz predhodnega tristopenjskega modela (v veljavi od leta 2004).

Stopnja teroristične ogroženosti se določa na podlagi območja in nevarnosti pojava, ter ocene  vpliva terorističnih aktivnosti na ostalih območjih na varnost Republike Slovenije. Območje pojava pomeni območje, v katerem se je zgodilo teroristično dejanje ali obstaja nevarnost za izvršitev tovrstnega dejanja. Nevarnost pojava se oceni na podlagi matrike za oceno nevarnosti pojava z vidika delovanja terorističnih skupin ali posameznikov, kjer se upoštevajo indikatorji povezani z namero izvedbe, zmogljivostmi ter aktivnostih in pripravah za izvedbo terorističnih aktivnosti. MDS-PTR ob tem opozarja, da zaradi narave terorizma lahko neodvisno od trenutne stopnje teroristične ogroženosti in brez predhodnega opozorila, pride do izvedbe nasilnega terorističnega dejanja.