Skoči do osrednje vsebine

Trenutna teroristična ogroženost Slovenije po oceni Medresorske delovne skupine za protiterorizem ostaja NIZKA.

Stopnja teroristične ogroženosti: NIZKA

Pristojni organi, ki delujejo v okviru Medresorske delovne skupine za protiterorizem (MDS-PTR), so na redni seji 28. septembra 2023 sprejeli novo oceno teroristične ogroženosti Republike Slovenije. Pri pripravi ocene je MDS-PTR upoštevala aktualne varnostne razmere v regiji, Evropi in njeni soseščini ter njihov vpliv na teroristično ogroženost Republike Slovenije. V preteklem obdobju ni bilo zaznanih neposrednih ali posrednih terorističnih groženj proti Republiki Sloveniji oziroma drugih aktivnosti, ki bi nakazovale na možnost terorističnih aktivnosti proti interesom Republike Slovenije doma ali v tujini, zato ocena teroristične ogroženosti Republike Slovenije ostaja NIZKA (na drugi od petih stopenj). V primeru, da bodo pristojni organi pridobili podatke, ki bi kazali na morebitne posredne ali neposredne teroristične grožnje Republiki Sloveniji, bo MDS-PTR na tej podlagi sprejela odločitev o morebitni spremembi ocene teroristične ogroženosti.

O Medresorski delovni skupini za protiterorizem

Vlada Republike Slovenije je svoji seji  na 132. redni seji dne 26. aprila 2017 sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za protiterorizem (MDS-PTR), s katerim je formalizirala delovanje in aktivnosti, ki so se pred tem odvijale v okviru Delovne skupine za boj proti terorizmu, podskupine Medresorske delovne skupine za boj proti nadnacionalnimi grožnjami (MDS-NNG) v okviru sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SSNAV). Delovna skupina za boj proti terorizmu je leta 2004, po terorističnih napadih v Madridu, pričela pripravljati Oceno ogroženosti Republike Slovenije z vidika terorizma.

Petstopenjski model določanja teroristične ogroženosti

MDS-PTR uporablja petstopenjski model za določanje stopnje teroristične ogroženosti Republike Slovenije, ki je bil sprejet leta 2016 ob prehodu iz predhodnega tristopenjskega modela (v veljavi od leta 2004).

Stopnja teroristične ogroženosti se določa na podlagi območja in nevarnosti pojava, ter ocene vpliva terorističnih aktivnosti na ostalih območjih na varnost Republike Slovenije. Območje pojava pomeni območje, v katerem se je zgodilo teroristično dejanje ali obstaja nevarnost za izvršitev tovrstnega dejanja. Nevarnost pojava se oceni na podlagi matrike za oceno nevarnosti pojava z vidika delovanja terorističnih skupin ali posameznikov, kjer se upoštevajo indikatorji povezani z namero izvedbe, zmogljivostmi ter aktivnostih in pripravah za izvedbo terorističnih aktivnosti. MDS-PTR ob tem opozarja, da zaradi narave terorizma lahko neodvisno od trenutne stopnje teroristične ogroženosti in brez predhodnega opozorila, pride do izvedbe nasilnega terorističnega dejanja.