Skoči do osrednje vsebine

Trenutna teroristična ogroženost Slovenije je po oceni Medresorske delovne skupine za protiterorizem SREDNJA.

Stopnja teroristične ogroženosti: SREDNJA

Medresorska delovna skupina za protiterorizem (MDS-PTR) je na seji, ki je potekala 26. januarja 2024, sprejela novo oceno teroristične ogroženosti Republike Slovenije, ki ostaja na predhodni opredeljeni stopnji SREDNJA (tretja od petih stopenj). Pristojni organi, ki sodelujejo pri delu MDS-PTR ocenjujejo, da je stopnja teroristične ogroženosti ustrezna zaradi trenutnih zaostrenih varnostnih razmer v Evropi in na Bližnjem vzhodu ter številnih pozivov terorističnih organizacij k izvajanju terorističnih in drugih nasilnih dejanj v zahodnih državah. Pristojni organi, ki sodelujejo pri delu MDS-PTR sicer nimajo podatkov o teroristični grožnji Republiki Sloveniji, morebitnih incidentov pa ne morejo izključiti.

O Medresorski delovni skupini za protiterorizem

Vlada Republike Slovenije je svoji seji  na 132. redni seji dne 26. aprila 2017 sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za protiterorizem (MDS-PTR), s katerim je formalizirala delovanje in aktivnosti, ki so se pred tem odvijale v okviru Delovne skupine za boj proti terorizmu, podskupine Medresorske delovne skupine za boj proti nadnacionalnimi grožnjami (MDS-NNG) v okviru sekretariata Sveta za nacionalno varnost (SSNAV). Delovna skupina za boj proti terorizmu je leta 2004, po terorističnih napadih v Madridu, pričela pripravljati Oceno ogroženosti Republike Slovenije z vidika terorizma.

Petstopenjski model določanja teroristične ogroženosti

MDS-PTR uporablja petstopenjski model za določanje stopnje teroristične ogroženosti Republike Slovenije, ki je bil sprejet leta 2016 ob prehodu iz predhodnega tristopenjskega modela (v veljavi od leta 2004).

Stopnja teroristične ogroženosti se določa na podlagi območja in nevarnosti pojava, ter ocene vpliva terorističnih aktivnosti na ostalih območjih na varnost Republike Slovenije. Območje pojava pomeni območje, v katerem se je zgodilo teroristično dejanje ali obstaja nevarnost za izvršitev tovrstnega dejanja. Nevarnost pojava se oceni na podlagi matrike za oceno nevarnosti pojava z vidika delovanja terorističnih skupin ali posameznikov, kjer se upoštevajo indikatorji povezani z namero izvedbe, zmogljivostmi ter aktivnostih in pripravah za izvedbo terorističnih aktivnosti. MDS-PTR ob tem opozarja, da zaradi narave terorizma lahko neodvisno od trenutne stopnje teroristične ogroženosti in brez predhodnega opozorila, pride do izvedbe nasilnega terorističnega dejanja.