Skoči do osrednje vsebine

Dvajseta obletnica terorističnih napadov Al Kajde v ZDA in protiteroristične koordinacije v Republiki Sloveniji

V teh dneh poteka dvajseta obletnica terorističnih napadov Al Kajde v ZDA, ki so spremenili globalno percepcijo grožnje terorizma in odziv nanj. Teroristični napadi 11. septembra 2001 so sprožili dogodke v mednarodnem okolju, ki so imeli dolgotrajen negativen vpliv na varnostne razmere po svetu in še danes posredno vplivajo na varnostno okolje.

Neposredno z dvajseto obletnico terorističnih napadov v ZDA je povezana tudi dvajsetletnica obstoja protiteroristične koordinacije v Republiki Sloveniji. Le-ta se je na teroristične napade v ZDA odzvala z ustanovitvijo Medresorske delovne skupine za nadnacionalne grožnje (5. seja Sveta za nacionalno varnost, 17. oktobra 2001), katere ena od treh delovnih podskupin je bila Delovna skupina za boj proti terorizmu. Ta je pomenila vozlišče pristojnih državnih institucij, ki so vsaka na svojem področju izvajale ukrepe za odkrivanje in preprečevanje različnih oblik aktivnosti in pojavov, povezanih s terorizmom. Republika Slovenija je bila takrat ena od prvih držav, ki je oblikovala takšen organ in sprejela vseobsegajoč medresorski pristop k preprečevanju terorizma.

Delovna skupina za boj proti terorizmu se je vseskozi prilagajala trendom in dinamiki teroristične grožnje v sosednjih državah in širše ter se razvijala v skladu z izraženimi strokovnimi in političnimi potrebami. Kot odziv na prenos izvajanja terorističnih napadov mreže Al Kajde v Evropo je Republika Slovenija najprej junija 2004, po vzoru na ustanovitev protiterorističnega koordinatorja EU in v skladu s smernicami EU, vzpostavila dodaten koordinacijski organ, nacionalnega koordinatorja za boj proti terorizmu, leta 2005 pa je Delovna skupina za boj proti terorizmu za Svet za nacionalno varnosti in druge naslovnike začela pripravljati periodične Ocene ogroženosti Republike Slovenije z vidika mednarodnega terorizma.

Zaradi naraščajoče intenzitete terorističnih aktivnosti v Evropi v letih 2015-2017, ki so bile v večji meri povezane s teroristično skupino Islamska država (IS/ISIS/ISIL/Daeš), ter situacijskega zavedanja o vse bolj kompleksni naravi terorističnih groženj, je bila na podlagi strokovne pobude sprejeta politična odločitev, da se aktivnosti Delovne skupine za boj proti terorizmu dvignejo na višji nivo in dobijo večji pomen. Tako je bila maja 2017 Delovna skupina za boj proti terorizmu preoblikovana v samostojno vladno Medresorsko delovno skupino za protiterorizem, njena predhodnica Medresorska delovna skupina za nadnacionalne grožnje in podskupine pa so s tem prenehale delovati.

Republika Slovenija ima v okviru nacionalnovarnostnega sistema že dvajset let uspešno delujočo protiteroristično koordinacijo. Medresorska delovna skupina za protiterorizem (in njena predhodnica Delovna skupina za boj proti terorizmu) sta zadnji dve desetletji zavzeto in strokovno izvajali aktivnosti na področju pravočasnega odkrivanja groženj in tveganj in preprečevanja terorizma in nasilnega ekstremizma. Svetu za nacionalno varnost in sekretariatu Sveta za nacionalno varnost vseskozi zagotavlja strokovno podporo na področju terorizma in nasilnega ekstremizma, prav tako pa političnim nosilcem odločanja redno zagotavlja oceno teroristične ogroženosti Republike Slovenije. Medresorska delovna skupina za protiterorizem je bila tudi pobudnik in pripravljavec prve Nacionalne strategije za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma, ki jo je vlada sprejela decembra 2019.

Čeprav je varnostno okolje Republike Slovenije relativno varno, je vseeno treba vseskozi razvijati in nadgrajevati nacionalnovarnostni sistem ter proaktivno odkrivati morebitne grožnje in tveganja s ciljem njegove pripravljenosti za učinkovito odzivanje na pojavljajoče se grožnje. Ker gre pri preprečevanju terorizma in nasilnega ekstremizma za upravljanje z vse bolj kompleksnim razponom potencialno škodljivih učinkov na ravni države, je potrebno s strokovnega vidika nenehno izboljševati in nadgrajevati protiteroristično koordinacijo. Akcijski načrt za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 2021-2023, ki ga je Medresorska delovna skupina za protiterorizem pripravila na podlagi strategije in je trenutno v proceduri za sprejem, vsebuje podlago za nadaljnji razvoj protiteroristične koordinacije in s tem tudi krepitev odpornosti in odzivnosti Republike Slovenije na grožnje, povezane s terorizmom in nasilnim ekstremizmom.