Skoči do osrednje vsebine

Na tem področju zunanje politike si prizadevamo za uresničevanje in krepitev mednarodno dogovorjenih omejitev pri razvoju, proizvodnji, skladiščenju, širjenju in uporabi osebnega in lahkega orožja, konvencionalnega orožja ter orožij za množično uničevanje.

Slovenija je pogodbenica vseh ključnih konvencij s področja nadzora nad orožjem, razorožitve in neširjenja orožij za množično uničevanje. Prizadevamo si za preglednost, zmanjševanje tveganj in krepitev zaupanja na področju nadzora nad konvencionalnim orožjem, podpiramo procese razorožitve ter sodelujemo v različnih režimih, ki preprečujejo širjenje orožja in tehnologij za njihovo proizvodnjo.

Protiminsko delovanje

Protipehotne mine so humanitarno tveganje in ovirajo razvoj še dolga leta po koncu oboroženih spopadov. Zavzemamo se za svet brez min z doslednim uresničevanjem konvencije o prepovedi protipehotnih min.

Človekove pravice so v ospredju slovenske zunanje politike, zato se naše delovanje pri izvajanju konvencije osredotoča na pomoč žrtvam min. Slovenija je že leta 1998 ustanovila ITF Ustanovo za krepitev človekove varnosti, katere poslanstvo je odstranjevanje in uničevanje min po vsem svetu ter pomoč žrtvam. Poleg podpore konkretnim projektom, ki jih izvaja ITF, si prizadevamo tudi za krepitev prepoznavnosti ITF v širši mednarodni skupnosti.

Neširjenje jedrskega orožja

Prizadevamo si za varno civilno rabo jedrske tehnologije z delovanjem v Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (v angleščini), za neširjenje jedrskega orožja in proces postopnega jedrskega razoroževanja.

Proces postopnega razoroževanja mora biti utemeljen na izvajanju Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja. Ta proces na poti k svetu brez jedrskega orožja predvideva več korakov, med drugim uveljavitev Pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov (v angleščini), sprejetje mednarodnih instrumentov o prepovedi proizvajanja cepljivih snovi, ključnih za proizvodnjo jedrskega orožja, ter verifikacijo oziroma ustrezno preverjanje in potrjevanje jedrske razorožitve.

Nadzor nad trgovino z občutljivim blagom

Prizadevamo si za uresničevanje in krepitev mednarodnih omejitev pri prometu z orožjem in z blagom z dvojno rabo, kot je Pogodba o trgovini z orožjem (v angleščini), da bi tako prispevali k mednarodnemu miru, varnosti in spoštovanju človekovih pravic. Slovenija dejavno sodeluje tudi v mednarodnih izvoznih režimih, med katerimi je najbolj viden Wassenaarski aranžma (v angleščini), ki si prizadeva za spodbujanje preglednosti in odgovornosti pri prometu z orožjem in blagom z dvojno rabo.