Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Urad vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost, ki deluje kot samostojna vladna služba. Njegovo osnovno poslanstvo je dvig odpornosti na kibernetske grožnje, ki lahko ogrozijo posameznike, podjetja, državne organe in družbo v celoti.

URSIV v ta namen povezuje deležnike v nacionalnem sistemu informacijske varnosti in na strateški ravni koordinira operativne zmogljivosti v sistemu. Posebno pozornost posveča zavezancem po Zakonu o informacijski varnosti (ZInfV) iz skupine izvajalcev bistvenih storitev na področjih energije, digitalne infrastrukture, oskrbe s pitno vodo in njene distribucije, zdravstva, prometa, bančništva, infrastrukture finančnega trga, preskrbe s hrano in varstva okolja, iz skupine ponudnikov digitalnih storitev in iz skupine organov državne uprave.

URSIV izvaja naloge enotne kontaktne točke za zagotavljanje čezmejnega sodelovanja z ustreznimi organi drugih držav članic EU in z evropsko mrežo skupin CSIRT ter druge naloge mednarodnega sodelovanja. Z lastno inšpekcijsko službo izvaja nadzor nad izvajanjem ZInfV. 

URSIV je z obveščanjem vlade in Sveta za nacionalno varnost (SNAV) o stanju povečane ogroženosti zaradi verjetnosti realizacije kritičnega incidenta ali kibernetskega napada umeščen v sistem nacionalne varnosti.

Vodstvo

Organizacijske enote

 • Služba za splošne zadeve

  Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

  Ulica gledališča BTC 2
  1000 Ljubljana

 • Sektor za informacijsko in kibernetsko varnost

  Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

  Ulica gledališča BTC 2
  1000 Ljubljana

 • Sektor za dvig odpornosti

  Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

  Ulica gledališča BTC 2
  1000 Ljubljana

 • Sektor za mednarodne zadeve

  Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

  Ulica gledališča BTC 2
  1000 Ljubljana

 • Sektor SIGOV-CERT

  Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

  Ulica gledališča BTC 2
  1000 Ljubljana

 • Inšpekcija za informacijsko varnost

  Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

  Ulica gledališča BTC 2
  1000 Ljubljana