Skoči do osrednje vsebine

Državna uprava potrebuje za svoje delo učinkovito informatiko, ki združuje različna in med seboj povezana področja. Hitro in zanesljivo delovanje zagotavljamo s centralnim informacijsko-komunikacijskim omrežjem, po katerem teče množica podatkov, ki so ustrezno informacijsko varovani. Da je delovanje med organi čim bolj preprosto in elektronsko, smo razvili različne skupne informacijske rešitve oziroma storitve, ki so na voljo tudi državljanom in gospodarstvu.

Enotna informacijska varnostna politika

Z Uredbo o informacijski varnosti v državni upravi smo določili enotne okvire upravljanja informacijske varnosti in temeljna nadzorstva za zagotavljanje informacijske varnosti v državni upravi, pri čemer se mora vsak posamezen javni uslužbenec zavedati, da je sam odgovoren za informacijsko varnost pri svojem delu.

Vzpostavitev sistema varnostne politike na področju IT je bila izredno pomembna, saj sta varnost podatkov in zanesljivo delovanje informacijskih sistemov v današnjem času, ko procesi temeljijo na uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, ključna. Državne ustanove in svetovno gospodarstvo delujejo na podlagi avtomatiziranih informacijskih procesov, daljinskih dostopov in upravljanja ter prenosov podatkov po globalnih komunikacijskih omrežjih, zato so tudi vse ključne državne in meddržavne infrastrukture lahko tarča groženj in poskusov napadov.

Certifikat ISO/IEC 27001:2013 za področje sistema upravljanja informacijske varnosti

Ministrstvo za javno upravo je leta 2018 pridobilo certifikat ISO/IEC 27001:2013 za področje sistema upravljanja informacijske varnosti, in sicer za področje gostovanja informacijskih rešitev na infrastrukturi Državnega računalniškega oblaka. S tem smo postali prva država z zunanjo, neodvisno potrditvijo, da uporabnikom zagotavljamo informacijsko varno storitev.

Državni računalniški oblak

Z vzpostavitvijo Državnega računalniškega oblaka smo vpeljali politiko odprtih standardov, zagotovili povezljivost storitev, vzpostavili enovito storitveno platformo na temelju skupne arhitekture za potrebe izboljšanja dostopnosti javnih storitev državljanom, zagotovili razpoložljivost storitev od kjerkoli in kadarkoli ter poskrbeli za učinkovito informacijsko varnost.

Na tej infrastrukturi se izvajajo storitve, ki uporabljajo občutljive, osebne in druge podatke in informacije, ki jih država ne želi shranjevati zunaj svojega okolja.

Uresničili smo državne in skupne evropske cilje glede vzpostavitve cenovno sprejemljivejšega, učinkovitejšega in uporabniku prijaznejšega informacijskega okolja, s katerim smo standardizirali in poenotili razvoj ter vzdrževanje informacijsko-komunikacijskih sistemov.

Leta 2015 smo za Državni računalniški oblak prejeli nagrado ameriškega podjetja EMC za najbolj inovativen IT-projekt na področju Srednje Evrope z referenčno rešitvijo, ki je takrat ni imela nobena druga država v regiji.

Centralno komunikacijsko omrežje državne uprave (HKOM)

HKOM je zanesljivo omrežje, ki zagotavlja varen prenos podatkov in varen dostop do interneta, saj ves promet poteka v centralnem sistemu zaznavanja in preprečevanja vdorov ter požarnih pregrad, visoko prepustnost, vidnost e-storitev v internetu in druge pomembne pripadajoče storitve, kot so javni prostor, videokonference, dostop koncesionarjem, povezava v omrežja Evropske unije.

To omogoča, da na državni ravni zagotavljamo tehnološko dovršen centralni komunikacijski sistem, na katerega je priključenih 1100 lokacij, 2000 lokalnih mrež in 30 000 uporabnikov.

Tudi zaradi HKOM-a Slovenija postaja zaupanja vreden partner in nosilec dobrih praks, kar sta prepoznala tako Evropa kot širše mednarodno okolje.

Ministrstvo za javno upravo je leta 2016 za uspešno vzpostavitev in zagotavljanje storitev državnega oblaka kot standarda kakovosti na področju informacijske tehnologije prejelo Cisco CMS Certificate, ki velja za eno najprestižnejših nagrad v svetovnem merilu. Leta 2018 je prejelo tudi Ciscovo nagrado strokovne odličnosti za visoko inovativno platformo IKT v državni upravi (angleško Professional Excellence Award for Higly Innovative Government ICT Platform).

Center za storitve zaupanja

V Državnem centru za storitve zaupanja Ministrstva za javno upravo upravljamo centralne rešitve za zagotavljanje storitev zaupanja, ki so temelj varovanja zasebnosti in zaupanja v e-poslovanje. Izdajamo kvalificirana digitalna potrdila za e-podpis in identifikacijo državljanov, podjetij in javne uprave, kvalificirane elektronske časovne žige, omogočamo registracijo internetnih domen državnih organov v slovenskem naslovnem prostoru.si in drugo. Naš namen je z zaupanja vrednimi storitvami prispevati svoj del k boljšemu, prijaznejšemu e-poslovanju državljanov in podjetij z državo ter k izpolnjevanju vseh zahtev in prednosti, ki jih prinaša digitalni notranji trg EU.

Izvajanje enotne informacijske podpore

Na Ministrstvu za javno upravo smo vzpostavili enotno informacijsko podporo, ki je namenjena vsem državljanom in uslužbencem državne uprave. Pri izvajanju podpore uporabnikom gre za neposredno dvosmerno komunikacijo med uporabniki/strankami in državo po telefonu in elektronskih poteh (elektronska pošta, spletni obrazci).

Državna uprava prek Enotnega kontaktnega centra (EKC) in aplikacije Maximo sprejema in rešuje težave uporabnikov, jim zagotavlja kakovostne informacije o organizaciji in poslovanju državnih organov, upravnih in drugih storitvah ter jim nudi tehnično pomoč pri uporabi elektronskih storitev državne uprave. Sprejema tudi njihove pobude in predloge za izboljšanje poslovanja, na katere se odziva s povratnimi informacijami.

Z novim načinom izvajanja sistema za podporo upravljanju se hitro in učinkovito spremljajo poslovni procesi, izboljšalo se je komuniciranje z uporabniki, skrajšal se je čas reševanja težav, hkrati pa se učinkoviteje spremlja izpolnjevanje uporabniških zahtev.

EKC je dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 2002 in telefonski številki 01 478 8590 (01 478 8778 za državne uslužbence), na e-naslovu: ekc@gov.si in prek spletnega obrazca.

Digitalizacija storitev javne uprave

Pomembna naloga Ministrstva za javno upravo je digitalizacija storitev javne uprave. Z njo prispevamo k večji dostopnosti, informiranosti in učinkovitosti za državljane, podjetja in druge subjekte.

Upravne storitve razvijamo na podlagi čim višje stopnje integracije in interoperabilnosti med podatkovnimi bazami in aplikacijami. Razvijamo digitalno poslovanje državljanov z državo prek portala eUprava z uporabo skupnih gradnikov za elektronsko izmenjavo podatkov.

Višjo stopnjo zaščite in varnosti digitalnega poslovanja dosegamo z uvedbo enotnih storitev zaupanja (spletna avtentikacija, elektronski podpis, elektronsko vročanje) tako v državi kot čezmejno.

S ciljem poenostavitve procesov in izboljšanja odločanja še naprej uvajamo sodobne tehnologije za podatkovno analitiko in poslovno inteligenco.

Spodbujamo transparentno digitalno poslovanje prek portala odprtih podatkov (OPSI) kot enotne spletne točke z opisi evidenc in zbirk v javnem sektorju.

Pomembni dokumenti na področju informatike v državni upravi

Zakonodaja

Upravljanje informatike v državni upravi ureja 74.a člen Zakona o državni upravi. Na podlagi tega Ministrstvo za javno upravo tudi načrtuje in upravlja vse proračunske vire na tem področju.