Skoči do osrednje vsebine

Državna uprava potrebuje za svoje delo učinkovito informatiko, ki združuje različna in med seboj povezana področja. Hitro in zanesljivo delovanje zagotavljamo s centralnim informacijsko-komunikacijskim omrežjem, po katerem teče množica podatkov, ki so ustrezno informacijsko varovani. Da je delovanje med organi čim bolj preprosto in elektronsko, smo razvili različne skupne informacijske rešitve oziroma storitve, ki so na voljo tudi državljanom in gospodarstvu.

Katalog informacijskih storitev

Ministrstvo za digitalno preobrazbo zagotavlja širok nabor informacijskih rešitev s področja centralnega informacijsko komunikacijskega sistema, elektronsko podporo upravnim ter drugim postopkom in razvoj skupnih informacijskih rešitev za elektronsko poslovanje državnih organov, javnih agencij, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.

Katalog informacijskih storitev, ki je objavljen na NIO Portalu, je pregled vseh razpoložljivih informacijskih storitev, ki jih sproti dopolnjujemo z novimi. Zasnovan je po skupnih področjih storitev. Posamezne krovne storitve so lahko izvedene z različnimi osnovnimi storitvami na nižji ravni. Za podrobnejše informacije o posamezni storitvi so navedeni kontaktni podatki.

Enotna informacijska varnostna politika

Z Uredbo o informacijski varnosti v državni upravi smo določili enotne okvire upravljanja informacijske varnosti in temeljna nadzorstva za zagotavljanje informacijske varnosti v državni upravi, pri čemer se mora vsak posamezen javni uslužbenec zavedati, da je sam odgovoren za informacijsko varnost pri svojem delu.

Vzpostavitev sistema varnostne politike na področju IT je bila izredno pomembna, saj sta varnost podatkov in zanesljivo delovanje informacijskih sistemov v današnjem času, ko procesi temeljijo na uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije, ključna. Državne ustanove in svetovno gospodarstvo delujejo na podlagi avtomatiziranih informacijskih procesov, daljinskih dostopov in upravljanja ter prenosov podatkov po globalnih komunikacijskih omrežjih, zato so tudi vse ključne državne in meddržavne infrastrukture lahko tarča groženj in poskusov napadov.

Državni računalniški oblak

Z vzpostavitvijo Državnega računalniškega oblaka smo vpeljali politiko odprtih standardov, zagotovili povezljivost storitev, vzpostavili enovito storitveno platformo na temelju skupne arhitekture za potrebe izboljšanja dostopnosti javnih storitev državljanom, zagotovili razpoložljivost storitev od kjerkoli in kadarkoli ter poskrbeli za učinkovito informacijsko varnost.

Na tej infrastrukturi se izvajajo storitve, ki uporabljajo občutljive, osebne in druge podatke in informacije, ki jih država ne želi shranjevati zunaj svojega okolja.

Uresničili smo državne in skupne evropske cilje glede vzpostavitve cenovno sprejemljivejšega, učinkovitejšega in uporabniku prijaznejšega informacijskega okolja, s katerim smo standardizirali in poenotili razvoj ter vzdrževanje informacijsko-komunikacijskih sistemov.

Leta 2015 smo v okviru Ministrstva za javno upravo, za Državni računalniški oblak prejeli nagrado ameriškega podjetja EMC za najbolj inovativen IT-projekt na področju Srednje Evrope z referenčno rešitvijo, ki je takrat ni imela nobena druga država v regiji.

Centralno komunikacijsko omrežje državne uprave (HKOM)

HKOM je zanesljivo omrežje, ki zagotavlja varen prenos podatkov in varen dostop do interneta, saj ves promet poteka v centralnem sistemu zaznavanja in preprečevanja vdorov ter požarnih pregrad, visoko prepustnost, vidnost e-storitev v internetu in druge pomembne pripadajoče storitve, kot so javni prostor, videokonference, dostop koncesionarjem, povezava v omrežja Evropske unije.

To omogoča, da na državni ravni zagotavljamo tehnološko dovršen centralni komunikacijski sistem, na katerega je priključenih 1100 lokacij, 2000 lokalnih mrež in 30 000 uporabnikov. (cenik storitev)

Tudi zaradi HKOM-a Slovenija postaja zaupanja vreden partner in nosilec dobrih praks, kar sta prepoznala tako Evropa kot širše mednarodno okolje.

Na Ministrstvu za javno upravo je leta 2016 za uspešno vzpostavitev in zagotavljanje storitev državnega oblaka kot standarda kakovosti na področju informacijske tehnologije prejelo Cisco CMS Certificate, ki velja za eno najprestižnejših nagrad v svetovnem merilu. Leta 2018 je prejelo tudi Ciscovo nagrado strokovne odličnosti za visoko inovativno platformo IKT v državni upravi (angleško Professional Excellence Award for Higly Innovative Government ICT Platform).

Vloga in navodila za oddaljeni dostop

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Digitalna potrdila in mobilna identiteta

V Državnem centru za storitve zaupanja Ministrstva za digitalno preobrazbo upravljamo centralne rešitve za zagotavljanje storitev zaupanja, ki so temelj varovanja zasebnosti in zaupanja v e-poslovanje. Izdajamo kvalificirana digitalna potrdila za e-podpis in identifikacijo državljanov, podjetij in javne uprave, kvalificirane elektronske časovne žige, omogočamo registracijo internetnih domen državnih organov v slovenskem naslovnem prostoru.si in drugo. Naš namen je z zaupanja vrednimi storitvami prispevati svoj del k boljšemu, prijaznejšemu e-poslovanju državljanov in podjetij z državo ter k izpolnjevanju vseh zahtev in prednosti, ki jih prinaša digitalni notranji trg EU.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Izvajanje enotne informacijske podpore

Vzpostavljena je  enotna informacijska podpora, ki je namenjena vsem državljanom in uslužbencem državne uprave. Pri izvajanju podpore uporabnikom gre za neposredno dvosmerno komunikacijo med uporabniki/strankami in državo po telefonu in elektronskih poteh (elektronska pošta, spletni obrazci).

Državna uprava prek Enotnega kontaktnega centra (EKC) in aplikacije Maximo sprejema in rešuje težave uporabnikov, jim zagotavlja kakovostne informacije o organizaciji in poslovanju državnih organov, upravnih in drugih storitvah ter jim nudi tehnično pomoč pri uporabi elektronskih storitev državne uprave. Sprejema tudi njihove pobude in predloge za izboljšanje poslovanja, na katere se odziva s povratnimi informacijami.

Z novim načinom izvajanja sistema za podporo upravljanju se hitro in učinkovito spremljajo poslovni procesi, izboljšalo se je komuniciranje z uporabniki, skrajšal se je čas reševanja težav, hkrati pa se učinkoviteje spremlja izpolnjevanje uporabniških zahtev.

EKC je dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 2002 in telefonski številki 01 478 8590 (01 478 8778 za državne uslužbence), na e-naslovu: ekc@gov.si in prek spletnega obrazca.

Digitalizacija storitev javne uprave

Pomembna naloga Ministrstva za digitalno preobrazbo je spodbujanje digitalizacije storitev javne uprave. Z njo prispevamo k večji dostopnosti, informiranosti in učinkovitosti za državljane, podjetja in druge subjekte. Upravne storitve razvijamo skupaj z vsebinsko pristojnimi institucijami, spodbujamo usklajevanje z uporabniki in drugimi vpletenimi deležniki, sodelujemo pri optimizaciji procesov in poenotenju uporabniške izkušnje, ob čim boljšem izkoriščanju sodobnih digitalnih orodij in podatkov. Tudi z mednarodnim sodelovanjem skrbimo za usklajenost ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

Razvijamo digitalno poslovanje državljanov in poslovnih subjektov z državo preko državnih portalov eUprava, SPOT, Gov.si in drugih. Pri tem pospešujemo uporabo skupnih gradnikov in horizontalnih aplikacij, npr. za elektronske obrazce in postopke, izmenjavo podatkov, enotni dokumentni sistem, interoperabilnostni portal NIO. Višjo stopnjo zaščite in varnosti digitalnega poslovanja dosegamo z uvedbo enotnih storitev zaupanja (spletna avtentikacija, elektronski podpis, elektronsko vročanje) tako znotraj države kot tudi čezmejno. S ciljem poenostavitve procesov in izboljšanja odločanja še naprej uvajamo sodobne tehnologije za podatkovno analitiko in poslovno inteligenco.

Spodbujamo transparentno digitalno poslovanje prek portala odprtih podatkov (OPSI) kot enotne nacionalne spletne točke za objavo odprtih podatkov za celotni javni sektor.

Pomembni dokumenti na področju informatike v državni upravi

To so različna navodila, ki so pomembna za delovanje informacijsko-komunikacijskih sistemov centraliziranih organov državne uprave.

Zakonodaja

Upravljanje informatike v državni upravi ureja 74.a člen Zakona o državni upravi. Na podlagi tega Ministrstvo za digitalno preobrazbo tudi načrtuje in upravlja vse proračunske vire na tem področju.