Skoči do osrednje vsebine

Učinkovit in zaupanja vreden javni sektor je poleg konkurenčnega gospodarstva in družbene povezanosti pomemben dejavnik razvoja Slovenije. Zato je naš cilj oblikovanje kakovostnega javnega sektorja, ki bo prebivalcem in podjetjem ponujal dostopne in uporabnikom prilagojene storitve.

Prizadevamo si za pregledno in enostavno zakonodajo, s katero bomo preprečevali nastanek novih administrativnih bremen in ki bo omogočala enostavnejše postopke za gospodarstvo in državljane. Veliko pozornosti namenjamo oblikovanju kakovostnih, preglednih in učinkovitih storitev, ki nastajajo v sodelovanju z različnimi deležniki, ter se pri tem opiramo na široke možnosti, ki nam jih odpira digitalizacija. Pri našem delu nas vodijo odgovornost, transparentnost, sodelovanje, pravičnost in učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev. 

Cilje smo si postavili s Strategijo razvoja javne uprave, v kateri so opredeljeni ukrepi in aktivnosti, s katerimi dosegamo višjo stopnjo strokovnosti, inovativnosti in odgovornosti javnih uslužbencev, krepimo notranje nadzorne mehanizme za omejevanje korupcijskih tveganj in načrtno spodbujamo transparentnost delovanja. Odločitve in aktivnosti v Strategiji smo utemeljili na pričakovanih koristih za državljane in gospodarske subjekte.

Javni sektor sestavljajo državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti.

Razlaga posameznih izrazov, ki se najpogosteje pojavljajo tako v javnosti kot v dokumentih, in sicer:

 • državni organ sta organ državne uprave in drug državni organ,
  • organ državne uprave so ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba in upravna enota,
  • drug državni organ so Urad predsednika Republike Slovenije, Državni zbor, Državni svet, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic, Državna volilna komisija, Komisija za preprečevanje korupcije, Državna revizijska komisija, Informacijski pooblaščenec, Fiskalni svet in Zagovornik načela enakosti,
 • pravosodni organ so sodišče, državno tožilstvo in državno odvetništvo,
 • lokalna skupnost je občina ali pokrajina.

Celostna grafična podoba organov državne uprave

 • Uredba o celostni grafični podobi Vlade Republike Slovenije in drugih organov državne uprave

  Pravila uporabe točno definiranih elementov celostne grafične podobe organov državne uprave v Sloveniji določa uredba. 

  Leta 2010 je bil pripravljen poseben priročnik celostne grafične podobe (pdf) in spletni priročnik (dosegljiv v HKOM omrežju). Naknadne spremembe in dopolnitve uredbe niso zajete v priročniku.