GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Razpon znanj in veščin, ki jih pri svojem delu potrebujejo javni uslužbenci, je vsak dan večji. Za spopadanje z izzivi sodobne, hitro spreminjajoče se digitalne družbe je poleg formalne izobrazbe potrebno vseživljenjsko usposabljanje in prenašanje znanja med različnimi generacijami in področji dela.

V državni upravi za usposabljanje na posameznih področjih skrbijo različne ustanove. Osrednja organizacija, pristojna za vsebine, ki jih potrebujejo vsi javni uslužbenci, je Upravna akademija Ministrstva za javno upravo. Za posamezne segmente zaposlenih, ki potrebujejo specifična znanja in veščine, pa skrbimo znotraj posameznih organov (Policijska akademija, Finančna uprava, Center za zaščito in reševanje, Šola za ravnatelje...).
 

Upravna akademija

Upravna akademija, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo, je osrednja izobraževalna organizacija za javne uslužbence v Republiki Sloveniji.

Pripravljamo in izvajamo različna usposabljanja in strokovne izpite z namenom povečanja strokovnosti in učinkovitosti dela javnih uslužbencev kot tudi njihovega osebnega razvoja. Izvajamo več kot 100 različnih naslovov usposabljanj, ki jih letno obišče preko 16.000 udeležencev. 

Prizadevamo si za sprotno posodabljanje programa usposabljanj ter uvajanje sodobnih oblik usposabljanj, usposabljanje izvajalcev in spremljanje ter ovrednotenje izvajanja usposabljanj. Za razvoj in koordiniranje usposabljanj skrbi 13 zaposlenih, ki z več kot 200 zunanjimi izvajalci letno pripravijo več kot 670 izobraževalnih dogodkov.