Skoči do osrednje vsebine

Razpon znanj in veščin, ki jih pri svojem delu potrebujejo javni uslužbenci, je vsak dan večji. Za spoprijemanje z izzivi sodobne, hitro spreminjajoče se digitalne družbe, sta poleg formalne izobrazbe potrebna vseživljenjsko usposabljanje in prenašanje znanja med različnimi generacijami in področji dela.

Osrednja organizacija za usposabljanje iz vsebin, ki jih potrebujejo vsi javni uslužbenci, je Upravna akademija Ministrstva za javno upravo. Za posamezne skupine zaposlenih, ki potrebujejo specifična znanja in veščine, pa se zagotavlja usposabljanje znotraj posameznih organov (Policijska akademija, Finančna uprava, Center za zaščito in reševanje, Šola za ravnatelje in drugi).

Upravna akademija

Upravna akademija, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo, je osrednja izobraževalna organizacija za javne uslužbence v Republiki Sloveniji.

Pripravljamo in organiziramo različna usposabljanja in strokovne izpite za povečanje strokovnosti in učinkovitosti dela javnih uslužbencev, pa tudi njihovega osebnega razvoja. Izvajamo več kot 100 različnih usposabljanj, ki jih letno obišče več kot 16.000 udeležencev. 

Prizadevamo si za sprotno posodabljanje programa usposabljanj in uvajanje sodobnih oblik usposabljanj, usposabljanje izvajalcev ter spremljanje in ovrednotenje izvajanja usposabljanj. Za razvoj in organiziranje usposabljanj skrbi 16 zaposlenih, ki z več kot 200 zunanjimi izvajalci letno pripravijo več kot 670 izobraževalnih dogodkov.

Prijavite se lahko na:

  • Upravna akademija

    Priprava in izvajanje različnih usposabljanj in strokovnih izpitov za javne uslužbencev v obliki seminarjev, interaktivnih delavnic (v času epidemije covida-19 izvajanje programov na daljavo).

  • Šola za ravnatelje

    Usposabljanja za vodstvene delavce v vzgoji in izobraževanju.

  • Izobraževanje v pravosodju

    Center za izobraževanje v pravosodju skrbi za stalno izobraževanje zaposlenih v pravosodnih organih.