Skoči do osrednje vsebine

Vloga in navodila za oddaljeni dostop

Dostop do oddaljenih računalnikov v omrežju HKOM je omogočen samo preko ISL Online sistema isl.gov.si, preko ostalih ISL Online sistemov (na primer islonline.com, islonline.net in drugi) pa povezave ne bo mogoče vzpostaviti.

Za uporabo ISL Online sistema isl.gov.si potrebujete odobren dostop in ustrezen način overjanja. Zato izpolnite vlogo za dodelitev pravic za oddaljen dostop v omrežje HKOM.

Vlogo izpolnite za vsakega imetnika (osebo) razločno in z velikimi tiskanimi črkami. Podatke o poslovnih subjektih Ministrstvo za digitalno preobrazbo preverja v uradnih evidencah.

Izpolnjeno in skenirano vlogo pošljete na elektronski naslov geselniki@gov.si ali z navadno pošto na spodnji naslov direktorata, tako da sta vidna žig in podpis.