Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • S 1. 9. 2022 bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, dozdajšnji papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

 • Centri za socialno delo (CSD-ji) so v mesecu avgustu pričeli s povečanim obsegom odločanja o pravicah iz javnih sredstev, saj se ob začetku šolskega oziroma študijskega leta in prvih vpisov otrok v vrtec, vlaga večina vlog za letne pravice iz javnih sredstev. Ob tem na ministrstvu izpostavljamo, da veljajo različna pravila glede podaljševanja letnih in mesečnih pravic. Letne pravice, ki iztečejo, CSD-ji podaljšujejo po uradni dolžnosti.

 • Z namenom učinkovitejšega nadzora nad delovnim časom, odmorom in počitkom smo pripravili spremembe in dopolnitve Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe zakona bodo inšpektoratu za delo olajšale ugotavljanje nepravilnosti, kakršne smo lahko videli tudi v primeru kršitev pravic delavcem v podjetjih Marinblu in Selea.

Aktualno

 • V okviru NOO razpis za zviševanje delovnopravnih standardov ter varnosti in zdravja pri delu

  Na ministrstvu v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) namenjamo posebno pozornost zviševanju delovnopravnih standardov in varnosti in zdravja pri delu, zato želimo delavcem in delodajalcem zagotoviti večjo podporo na tem področju. S tem ciljem smo objavili Javni razpis za vzpostavitev spletne platforme za podporo prožnejšim načinom organizacije dela.

 • Javno povabilo za 4000 zaposlitev mladih za nedoločen čas

  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) je objavil »Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programa Hitrejši vstop mladih na trg dela«, katerega namen je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

 • Odziv na pobudo za referendum o spremembah zakona o dolgotrajni oskrbi

  Na ministrstvu menimo, da je odločitev SDS za začetek postopkov za razpis referenduma o spremembi zakona o dolgotrajni oskrbi v škodo ne le izvajalcem oskrbe starejših pač pa predvsem uporabnikom, torej tistim, ki to oskrbo najbolj potrebujejo. Stroka je večinoma enotna, da bi uveljavitev zakona, ki ga je sprejela prejšnja vlada, pomenila veliko škodo celotnemu sistemu socialnega varstva starejših.