GOV.SI

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • Eden od ključnih ciljev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na področju invalidskega varstva je zagotavljanje pogojev za vključevanje invalidov v družbo. Prav zato smo v preteklih dneh objavili dva pomembna razpisa, ki uresničujeta cilje politike na tem področju, in sicer razpis, s katerim želimo s programi socialne vključenosti ohranjati in razvijati delovne sposobnosti invalidov ter razpis, s katerim želimo s preizkusiti izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov.

 • Stopnja tveganja revščine je v letu 2018 ostala enaka kot v prejšnjem letu (13,3 %). Podatki kažejo, da socialni transferji pomembno znižujejo revščino. Če v dohodek ne bi šteli socialnih transferjev (družinskih in socialnih prejemkov), bi bila stopnja tveganja revščine 23,4-odstotna. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v letu 2019 za transferje posameznikom in družinam namenja 1,249 milijarde evrov.

 • Evropski inštitut za enakost spolov je danes objavil rezultate najnovejšega merjenja indeksa enakosti spolov. Indeks vsako leto pokaže, koliko smo v Evropski uniji in posameznih državah članicah oddaljeni od enakosti spolov.
  Na lestvici od 1 do 100 (1 pomeni popolno neenakost, 100 pa popolno enakost) Slovenija dosega 68,3 točke. Umešča se na 11. mesto v EU-28 in je za 0,9 točke nad EU povprečjem (67,4). Najboljše so se odrezale Švedska (83,6), Danska (77,5) in Francija (74,6), najslabše pa Slovaška (54,1), Madžarska (51,9) in Grčija (51,2), ki je na zadnjem mestu v EU-28.
  Rezultati temeljijo na vrzeli med ženskami in moškimi na šestih ključnih področjih: delo, denar, znanje, čas, moč in zdravje.

Aktualno

 • Pogajalska skupina za dopolnitev pravil ESS danes prvič zasedala

  Predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov so se v preteklem tednu, na sestanku s predsednikom vlade dogovorili, da bodo spremenili poslovnik Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) z namenom jasneje določiti vlogo ESS v primeru vlaganja zakonov s strani drugih upravičenih vlagateljev. Kot je v prejšnjem tednu, po srečanju s socialnimi partnerji, izpostavila ministrica mag. Ksenija Klampfer, so nova pravila potrebna, saj ima Slovenija trenutno manjšinsko vlado, takšna situacija pa zdaj ni predvidena v pravilih ESS.

  Komisijo, ki pripravlja dopolnitev pravil ESS, sestavljata po dva člana vsake strani, torej vladne, delodajalske in sindikalne. Komisjia je danes prvič zasedala in se bo ponovno srečala še v tem tednu.

 • Ženske in moški na delovnem mestu

  Na Brdu pri Kranju danes, v organizaciji Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poteka mednarodna konferenca »Ženske in moški na delovnem mestu: Varnost in zdravje pri delu v kontekstu enakih možnosti.« Dogodek sofinancira Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu.

  Konferenco je z uvodnim govorom odprla ministrica mag. Ksenija Klampfer, ki je dejala, da konferenca naslavlja eno najpomembnejših tem sodobnih delovnih okolij: to je raven varnosti in zdravja pri delu.

 • Centri za socialno delo rešili že 93 % vseh avgustovskih vlog

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je že v prejšnjem letu pričelo s sistemskimi in organizacijskimi ukrepi, katerih cilj je bila izdaja odločb na centrih za socialno delo (CSD) v zakonsko določenem roku. V mesecu avgustu 2019 so namreč centri za socialno delo morali odločati o približno 113.000 vlogah oziroma o približno 180.000 pravicah. Od avgustovskih vlog je do danes rešenih že 93 % vlog. Po poročanjih CSDjev, so nerešene ostale predvsem vloge, kjer je bil stranki izdan poziv za dopolnitev vloge ali pa se rešuje predhodna vloga.