GOV.SI

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

 • Na današnji novinarski konferenci sta o uvedbi novega enotnega informacijskega sistema KRPAN spregovorila minister za javno upravo Rudi Medved in ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenija Klampfer. Kot sta oba poudarila v uvodu, obe ministrstvi pri uvajanju novega informacijskega sistema ves čas tesno sodelujeta.

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi predhodno sprejetih izhodišč za spremembe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakona o urejanju trga dela, ki so bila obravnavana tudi na Ekonomsko-socialnem svetu, pristopilo k pripravi in usklajevanju sprememb zakonodaje s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja in urejanja trga dela.

 • Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo pripravili spremembe Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ga z današnjim dnem dajemo v javno razpravo.

Aktualno

 • Državni zbor sprejel dva zakona s področja dela MDDSZ

  Državni zbor je danes potrdil dva zakona s področja dela MDDSZ, in sicer spremembe Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in spremembe Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.

 • Predlog sprememb Zakona o osebni asistenci umaknjen iz javne razprave

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo se, glede na odzive v času javne razprave odločili, da predlog sprememb Zakona o osebni asistenci umaknemo iz javne razprave.

 • Družinski član lahko osebni asistent

  Na Ministrstvu za delo, družino, socilane zadeve in enake možnosti smo, v okviru javne razprave predloga sprememb Zakona o osebni asistenci, predvidene spremembe predstavili izvajalcem osebne asistence. Glede na razpravo smo se na ministrstvu odločili, da bomo njihovo ključno pripombo, da je družinski član lahko osebni asistent, upoštevali.