Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 • Zavod za zaposlovanje bo danes, 1. 4. 2020 objavil nova javna povabila za spodbujanje zaposlovanja oseb v okviru programov Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice, Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me in Spodbude za trajno zaposlovanje mladih.

 • Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo v okviru širšega zakona pripravili predlog številnih ukrepov, s katerimi bomo zajezili oziroma omilili posledice pandemije. Zajeti smo poskušali različne skupine prebivalstva, med njimi tudi starejše, velike družine, socialno ogrožene, prav tako tudi zaposlene, samozaposlene in študente. Predlog zakona mora sprejeti še Državni zbor.

 • Trenutna situacija od vseh nas zahteva veliko odrekanja in prilagajanja. Tudi v času izrednih razmer ne smemo pozabiti, da imamo ženske in moški različne potrebe, da smo velikokrat povečini dejavni v različnih dejavnostih ter da imamo različne skrbstvene obveznosti. Na nujnost upoštevanja vidika spola pri soočanju s Covid-19 opozarjajo tudi številne mednarodne organizacije, kot sta npr. Organizacija združenih narodov in Svet Evrope.

Aktualno

 • V skrbi za najranljivejše sprejeti dodatni dogovori

  Minister Janez Cigler Kralj se je v nedeljo, 22. marca 2020, sestal z ministrom za zdravje, s ciljem zagotoviti čim boljšo organizacijo dela v domovih za starejše in v drugih zavodih in vseh, ki izvajajo varstvo na domu ali druge oblike varstva. Ob tem je izrazil zahvalo vsem, ''ki oskrbujete najranljivejše skupine ljudi v domovih za starejše, v varstveno delovnih centrih, v centrih za usposabljanje in delovno varstvo. Vsi vi opravljate veliko strokovno in v treh razmerah požrtvovalno delo'' je izrazil svojo zahvalo minister.

 • Ključni cilj sprejetega zakona je ohranitev delovnih mest in zadržanje čim več ljudi

  Državni zbor je sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov . Zakon uvaja možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo, povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene in odlog plačila prispevkov za samozaposlene. Navodila in obrazci bodo objavljeni na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje.

 • Posodobljena informacija Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin (20. 3. 2020)

  Ponovno smo ažurirali in dopolnili dokument s ključnimi informacijami in odgovori na pogosta vprašanja glede uveljavljanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2. Odgovore na vprašanja, ki nam jih najpogosteje zastavljate, bomo še naprej sproti dopolnjevali. Tako delodajalce kot zaposlene pozivamo k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čim več rešitev dogovorita skupaj.

Iskalnik