Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Javni poziv za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-1) objavilo javni poziv za pridobivanje kandidatov za usposabljanje za zakonite zastopnike mladoletnikov brez spremstva. Zainteresirane kandidate vabimo, da se prijavijo na objavljen javni poziv do 15. oktobra 2021.

 • Odgovori na najpogostejša vprašanja glede prejemanja različnih vrst štipendij

  Objavljamo nabor najpogostejših vprašanj in odgovorov, ki so vezani na podeljevanje oziroma nadaljnje prejemanje različnih vrst štipendij.

 • Pojasnila glede upoštevanja PCT pogoja za opravljanje dela

  Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (odlok) v prvem odstavku 5. člena določa, da morajo vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost, za čas opravljanja dela izpolnjevati PCT pogoj. V nadaljevanju podajamo pojasnila na najpogostejša vprašanja, ki se nanašajo na izpolnjevanje PCT pogoja oziroma samotestiranje delavcev na delovnem mestu.

 • Podeljeni priznanji MEGA za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju

  V okviru projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Republika Slovenija prek MDDSZ ter EU iz Evropskega socialnega sklada, je včeraj, 9. septembra 2021, potekala podelitev priznanj MEGA medgeneracijsko aktivnim delodajalcem. Cilj projekta in z njim natečaja je prispevati k večji ozaveščenosti vseh generacij o pomembnosti medsebojnega sodelovanja in vseživljenjskega učenja.

 • V EU vsako leto za rakom zaradi poklicne izpostavljenosti umre več kot 100.000 ljudi

  Mednarodna organizacija dela in nizozemski Nacionalni inštitut za javno zdravje in okolje ocenjujeta, da v Evropski uniji vsako leto za rakom zaradi poklicne izpostavljenosti zboli več kot 120.000 ljudi, več kot 100.000 jih zaradi poklicnih rakov umre.

 • Odsotnost z dela in višina nadomestil

  Z Zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ) se je v obdobju od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021 uredil interventni ukrep nadomestila plač delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. Višina nadomestila plače delavca, ki zaradi karantene na domu ne more opravljati dela, je v ZNUPZ različno določena glede na razlog oz. okoliščine, zaradi katerih je bil delavec v karanteni na domu.

 • Spremstvo prvošolca na prvi šolski dan in pomembne novosti za družine

  Zakon o delovnih razmerjih od leta 2019 zaposlenim staršem zagotavlja pravico do plačane odsotnosti z dela za spremstvo učenke oziroma učenca prvega razreda na prvi šolski dan. S 1. septembrom 2021 pa se med drugim ponovno uvaja brezplačen vrtec za drugega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšim otrokom. Brezplačen vrtec bo zagotovljen tudi za nekatere druge primere.

 • Aktivnosti ministrstva v zvezi s Covid-19 pri izvajalcih socialno varstvenih storitev

  Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ves čas zelo pozorno spremljamo razmere v zvezi s Covid-19 in sproti sprejemamo in prilagajamo ukrepe s katerimi bi čim bolj preprečili in ublažili posledice Covid-19. Tako smo doslej, tudi za zaščito in pomoč stanovalcem v domovih za starejše občane in pri drugih izvajalcih socialno varstvenih storitev, sprejeli številne ukrepe.

 • Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«

  Vse organizacije, ki so uvedle inovativne in učinkovite ukrepe za preprečevanje in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, vabimo k prijavi.

 • Danes izplačano višje delno plačilo za izgubljeni dohodek

  Skladno z novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je začela veljati 1. 7. 2021, bo nakazano delno plačilo za izgubljeni dohodek v novi, višji višini, to je v višini minimalne plače.

 • Letne pravice center za socialno delo podaljša po uradni dolžnosti

  Centri za socialno delo (CSD-ji) so v mesecu avgustu pričeli s povečanim obsegom odločanja o pravicah iz javnih sredstev, saj se ob začetku šolskega oziroma študijskega leta in prvih vpisov otrok v vrtec, vlaga večina vlog za letne pravice iz javnih sredstev. Ob tem na ministrstvu izpostavljamo, da veljajo različna pravila glede podaljševanja letnih in mesečnih pravic. Letne pravice, ki iztečejo, CSD-ji podaljšujejo po uradni dolžnosti.

 • V veljavi Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo in ZPIZ-2J

  Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP) je bil v Uradnem listu RS objavljen 23. julija 2021, vzpostavlja pa enakost med prejemniki dodatka za nego otroka in prejemniki dodatka za pomoč in postrežbo. V Uradnem listu je bil objavljen tudi Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J), ki ponovno uvaja pravico do invalidnine tudi za tiste zavarovance, pri katerih je telesna okvara posledica poškodbe zunaj dela in bolezni.

 • Posodobljena pojasnila glede povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas

  Državni zbor Republike Slovenije je v začetku julija sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki velja od 14. 7. 2021. Ključni cilj zakona je pomoč gospodarstvu, zato se z omenjenim zakonom podaljšujejo nekateri obstoječi ukrepi in dodajajo novi, dodatni ukrepi, predvsem na področju turizma in gostinstva ter na področju športa in kulture, ki bodo omilila posledice in vpliv nalezljive bolezni COVID-19. Nekateri ukrepi so urejeni na novo, kar velja tudi za ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas.

 • Minister Cigler Kralj: »Uveljaviti je treba vsaj minimalne standarde za osebe v nestandardnih oblikah dela«

  20. 7. 2021 je potekala delavnica na visoki ravni na temo platformskega dela. Ministri za delo iz Slovenije, Francije, Portugalske in Nemčije ter evropski komisar za delovna mesta in socialne pravice so v dialogu s predstavniki ameriškega ministrstva za delo, socialnimi partnerji in drugimi deležniki razpravljali o globalnih priložnostih in izzivih platformskega dela.

 • Slovensko predsedstvo uspelo z Deklaracijo za boljšo prihodnost mladih na Zahodnem Balkanu

  Na nedavnem srečanju ministrov in ministric za zaposlovanje in socialne zadeve EU je pod okriljem slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije, v sodelovanju z Evropsko komisijo, potekalo srečanje s predstavniki Zahodnega Balkana. Ti so sprejeli Deklaracijo o zagotavljanju trajnostnega vključevanja mladih na trg dela (v nadaljevanju: Deklaracija). Ministri in predstavniki Zahodnega Balkana so se zavezali, da bodo intenzivneje pristopali k pripravi in izvajanju shem jamstva za mlade. S tem se bo okrepila podpora mladim, ki so ena najbolj ranljivih skupin na trgu dela.

 • Podaljšani in prenovljeni ukrepi, ki ohranjajo delovna mesta in pomagajo delodajalcem

  Državni zbor je v mesecu juliju sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki podaljšuje in delno spreminja začasni ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas in Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki ureja ureditev nadomestil plače delavcem zaradi karantene na domu ali nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej in povračilo izplačanih nadomestil plače.

 • Minister Cigler Kralj: ''Želimo si Unije državljanov!''  

  Minister Janez Cigler Kralj je 13. in 14. julija 2021 predstavil prioritete predsedovanja pred odboroma Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov FEMM ter za zaposlovanje in socialne zadeve EMPL.

 • V javni razpravi Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v javno razpravo poslalo Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021–2030, ki določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega varstva v navedenem obdobju. Javna razprava bo odprta 60 dni.

 • Javni razpis za financiranje psihosocialnih programov za podporo družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za financiranje psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah. Razpisane vsebine bodo financirane od septembra 2021 do septembra 2022. Rok za oddajo ponudb je 9. 8. 2021 do 15.00 ure.

 • Ministri EU za zaposlovanje in socialno politiko se zavzemajo za bolj vključujoče trge dela za vse generacije

  Danes, 9. 7 .2021, se je na Brdu pri Kranju zaključilo dvodnevno neformalno srečanje ministric in ministrov EU za zaposlovanje in socialno politiko. Osrednja tema je bila odporni in vključujoči trg dela. Razprave je vodil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj.