Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Ministrstvo za solidarno prihodnost, predstavitev kandidata za ministra z ekipo

  Referendumska podpora Zakonu o vladi odpira vrata vzpostavitvi Ministrstva za solidarno prihodnost (MSP), ki bo na resornem področju gradila tri ključna poglavja: zagotavljanje splošne dostopnosti do storitev dolgotrajne oskrbe, zagotavljanje zadostnega števila neprofitnih stanovanj in širjenje modelov ekonomske demokracije.

 • Četrta dobava hrane na razdelilnih mestih Rdečega križa in Karitas

  Ministrstvo je v zadnji letošnji dobavi humanitarnima organizacijama zagotovilo še 530.569 kilogramov prehrambnih izdelkov za socialno in materialno najbolj ogrožene osebe.

 • Podeljene nagrade in priznanja za delo na področju socialnega varstva in rejništva

  Na Brdu pri Kranju je danes potekala podelitev nagrad in priznanj za delo, na področju socialnega varstva in izvajanja rejniške dejavnosti za leto 2022. Nagrade in priznanja je podelil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec.

 • Poslanica Sveta za invalide Republike Slovenije ob mednarodnem dnevu invalidov

  Ob mednarodnem dnevu invalidov objavljamo poslanico Sveta za invalide Republike Slovenije.

 • Poslanice ministra ob mednarodnem dnevu invalidov

  Objavljamo poslanico ministra Luke Mesca ob prihajajočem 3. decembru, mednarodnem dnevu invalidov. Letošnje geslo je "Transformativne rešitve za vključujoč razvoj: vloga inovacij pri spodbujanju dostopnega in pravičnega sveta. "

 • Objavljen Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2023

  Ministrstvo je 25. novembra 2022 objavilo javni razpis za sofinanciranje javnih in razvojnih socialnovarstvenih programov za leto 2023 (javni razpis). Sofinancirane bodo vsebine, ki so namenjene preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva. Rok za prijavo je 12. decembra 2022.

 • Konferenca o nasilju nad ženskami: ustavimo nasilneže, zaščitimo žrtve

  Na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami je v Ljubljani potekala Nacionalna konferenca o preprečevanju in odzivanju na nasilje nad ženskami v Sloveniji.

 • Soglasno sprejeta novela Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

  Državni zbor je sprejel Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki v slovenski pravni red prenaša enega izmed pomembnih delov evropske Direktive o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev.

 • Potrjen program za odpravljanje materialne prikrajšanosti

  Evropska komisija je potrdila nov Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027. Za pomoč najranljivejšim skupinam prebivalstva in odpravljanje njihove materialne prikrajšanosti je tako do leta 2029 zagotovljeno skupno 32,6 milijona evrov, od tega bo EU prispevala 29,4 milijona evrov.

 • Za zgodnejšo poklicno in zdravstveno rehabilitacijo

  V Ljubljani je danes potekala zaključna konferenca projekta Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo. Ugotovitve projekta bodo pomembne pri oblikovanju nadaljnjih rešitev na področju invalidskega in zdravstvenega zavarovanja.

 • Minister Luka Mesec simbolno predal posle Gašperju Toriju

  Minister Luka Mesec je danes simbolno predal posle Gašperju Toriju. Vsako leto 20. novembra, na dan, ki sovpada z obletnico sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, obeležujemo Svetovni dan otrok. Ob tej priložnosti otroci in mladi po vsem svetu opozarjajo na položaj vrstnikov, odločajo o pomembnih zadevah, ki vplivajo na njihova življenja ter sporočajo svoja mnenja in želje za boljšo prihodnost. Letošnji Svetovni dan poteka v znamenju duševnega zdravja otrok in mladih.

 • Najava razpisa za zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo do konca leta 2022 objavilo razpis za izvajanje ukrepa Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih.

 • Vodnik po socialnih pravicah

  Vsak od nas se lahko znajde v socialni stiski. Naloga države je, da v takšnih primerih priskoči na pomoč. Na ministrstvu smo zato pripravili Vodnik po socialnih pravicah, ki bo posameznikom in gospodinjstvom v stiski pomagal, da ugotovijo, do katerih denarnih prejemkov, subvencij in znižanih plačil so lahko upravičeni in kako lahko svoje pravice uveljavijo.

 • Evropski dan enakega plačila

  Letos obeležujemo evropski dan enakega plačila 15. novembra. Dan enakega plačila simbolično predstavlja tisti dan v letu, od katerega dalje Evropejke zaradi plačne neenakosti med spoloma prenehajo prejemati plačilo za svoje delo v primerjavi z moškimi. Kdaj ga obeležujemo, je odvisno od tega, kolikšna je po zadnjih podatkih povprečna razlika v urnem plačilu med ženskami in moškimi v Evropi uniji.

 • Danes prva izplačila draginjskega dodatka za otroke

  Danes bodo izvedena prva izplačila draginjskega dodatka za otroke, ki ga je Vlada sprejela s ciljem, da se v času draginje pomaga družinam upravičenim do otroškega dodatka. Dodatek bo družina prejela za vse otroke v družini, za katere je upravičena do otroškega dodatka. Družine bodo prejele dve ločeni nakazili, eno za otroški dodatek in eno za draginjski dodatek za otroka.

 • Zakaj potrebujemo dvakratni dvig minimalne plače?

  V petek bo Ekonomsko-socialni svet obravnaval predlog dviga minimalne plače. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti skladno z vladnimi izhodišči zagovarjamo dvig minimalne plače v dveh korakih.

 • Tudi bančni izpisek zadostuje kot dokazilo neprejemanja preživnine

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je vsem centrom za socialno delo posredovalo obvestilo glede dokazovanja neprejemanja preživnine pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Pri uveljavljanju denarne socialne pomoči centri lahko upoštevajo tudi bančni izpisek. Ključni cilj ministrstva je poenotiti prakse in doseči čimbolj poenostavljeno odločanje o pravicah.

 • Vzpostavljen spletni kalkulator za izračun draginjskega dodatka za otroke

  Na spletnem mestu GOV.SI je zaživel spletni kalkulator za izračun draginjskega dodatka za otroke. Namen kalkulatorja je, da si družine upravičene do otroškega dodatka izračunajo, v kolikšni višini jim pripada draginjski dodatek za otroka. Slednjega je Vlada poleg energetskega dodatka sprejela s ciljem, da se v času draginje pomaga družinam upravičenim do otroškega dodatka.

 • Odziv Vlade Republike Slovenije na javno pismo

  Objavljamo odziv Vlade Republike Slovenije na javno pismo nevladnih organizacij o reševanju stanovanjskega vprašanja.

 • Datumi izplačil energetskega dodatka

  Objavljamo datume izplačil energetskega dodatka, ki ga bodo prejeli prejemniki denarne socialne pomoči (DSP) in varstvenega dodatka (VD) ter dohodkovno šibkejše kategorije invalidov.