Skip to content

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je konec leta 2018 v analizi strukture upravičencev do denarne socialne pomoči ugotovilo, da je velika večina upravičencev brezposelnih. Od 1. januarja 2019 smo zato ohranili mejo osnovne socialne pomoči na 392,75 evra, torej za 172 evrov več v primerjavi z letom 2011. S tem smo preprečili, da bi več kot 3600 družin izgubilo denarno socialno pomoč oziroma, da se ne bi okoli 52000 družinam denarna socialna pomoč znižala. Ministrstvo je za to namenilo dodatnih 86 milijonov evrov na letni ravni. Sproščeni so bili tudi vsi varčevalni ukrepi na področju družinske politike, za kar je bilo namenjenih dodatnih 58 milijon evrov. Po ohranitvi osnovne denarne socialne pomoči v višini 392,75 evra po 1. januarju 2019, je ministrstvo predlagalo ukinitev dodatka za delovno aktivnost. Z vidika gospodarskih razmer in stanja na trgu dela, kjer primanjkuje delovne sile, je ministrstvo ocenilo, da dodatek za delovno aktivnost ni več ustrezno umeščen v institut denarne socialne pomoči in da bodo nove spodbude na področju aktivne politike zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije v danih razmerah, bolj učinkovite od dodatka za delovno aktivnost, pri čemer je ministrstvo sprva zagotovilo ohranitev cenzus za pridobitev osnovne višine denarne socialne pomoči na 392,75 evra oziroma 402,18 evra, kot že znaša danes.

  • For nearly 30 years, 1 October has been celebrated as the International Day of Older Persons. This year’s celebration is held under the theme ‘’The Journey to Age Equality’’ and is aligned with Sustainable Development Goal 10. In Slovenia, numerous measures promoting employment of older workers and active and healthy ageing are supported by the European Social Fund (ESF).

Search