Skoči do osrednje vsebine

 • Državni proračun je v prvih petih mesecih zabeležil 5,2 milijarde evrov prihodkov in 5,4 milijarde evrov odhodkov. Nadaljuje se rast izdatkov za investicije, blaženje energetske krize se odraža v krepitvi subvencij, zaradi nadaljevanja ugodnih trendov na trgu dela pa nižji transferi nezaposlenim blažijo rast drugih transferov posameznikom in gospodinjstvom.

 • Ukrep znižanja stopnje davka na dodano vrednost (DDV) na dobave električne energije, zemeljskega plina, daljinskega ogrevanja in lesa za kurjavo se na podlagi veljavnega zakona izteče 31. maja 2023 in ne bo podaljšan, saj je bil ukrep sprejet z namenom znižanja visokih cen energentov v času zadnje ogrevalne sezone, ko so bile razmere na trgu energentov še posebej zaostrene. Vlada dr. Roberta Goloba se je s takšnimi ukrepi uspešno odzvala na zaostrene energetske razmere v lanskem letu.

 • Minister Boštjančič in veleposlanica Švice v Sloveniji Gabriele Pia Schreier sta podpisala protokol o spremembah konvencije o izogibanju dvojnega obdavčenja, ki se nanaša na davke na dohodek in premoženje.

Novice

 • Srečanje ministra za finance in evropskega komisarja za proračun

  Minister za finance Klemen Boštjančič je sprejel evropskega komisarja za proračun in upravo Johannesa Hahna, ki je na turneji po državah članicah. Z ministrom sta izmenjala poglede o načrtovanem vmesnem pregledu in reviziji večletnega finančnega okvira.

 • Državni zbor sprejel rebalans državnega proračuna za leto 2023

  Državni zbor je danes sprejel rebalans državnega proračuna za leto 2023, ki sledi reorganizaciji vlade. Prihodki bodo po načrtih dosegli 13,14 milijarde evrov, odhodki pa 16,08 milijarde evrov. Glede na sprejeti proračun odhodke znižujemo za 609 milijonov evrov, med drugim tudi zaradi uspešnega boja z energetsko draginjo in nižjega obsega potrebnih sredstev za njeno blaženje.

 • Delegacija ministra za finance na Letnem zasedanju Sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj

  Minister za finance in guverner za Slovenijo v Evropski banki za obnovo in razvoj (angleško European Bank for Reconstruction and Development - EBRD) Klemen Boštjančič ter državna sekretarka in namestnica guvernerja v EBRD Nikolina Prah, sta se udeležila letnega zasedanja Sveta guvernerjev EBRD, ki je potekalo od 16. – 18. maja 2023 v Samarkandu, Uzbekistan.

 • Interaktivni prikaz podatkov državnega proračuna

  Da bi državni proračun približali širšemu krogu državljanov, smo pripravili interaktivni grafični prikaz ključnih podatkov o tem za državo pomembnem instrumentu. S klikom na sliko se vam odpre aplikacija za tekoče spremljanje podatkov.

 • Podatki o državnih pomočeh

  Preko spletne aplikacije omogočamo vpogled do podatkov o dodeljenih državnih in de minimis pomočeh v Sloveniji po posameznem prejemniku.