Skoči do osrednje vsebine

 • Vpis državnih obveznic za fizične osebe, ki jih bomo izdali prvič, je bil uspešen. Obveznice z oznako RS94 je vpisalo 9427 državljanov v skupni nominalni vrednosti 258.398.000 evrov. Odprtih pa je bilo 5659 novih trgovalnih računov. To kaže, da so državljani prepoznali ponujeno alternativo drugim naložbam. Dosegli smo enega ključnih ciljev – večje zanimanje za kapitalski trg.

 • Po včerajšnjem srečanju delovne skupine za davke se je na Ministrstvu za finance danes prvič sestal tudi strateški svet za davke. Njegov namen je izmenjava mnenj, usmeritev in priporočil za oblikovanje predlogov ukrepov na davčnem področju, ki so v pristojnosti Ministrstva za finance.

 • Na Ministrstvu za finance se je danes prvič sestala delovna skupina za davke in začela razpravo o izzivih, s katerimi se gospodarstveniki srečujejo pri svojem delu. Resorna ministrstva jih bodo v nadaljevanju preučila v okviru svojih pristojnosti. Izzive, ki se nanašajo na davčno področje, bo obravnaval Strateški svet za davke.

Novice

 • Japonska agencija potrdila bonitetno oceno Slovenije

  Japonska bonitetna agencija (angleško Japan Credit Rating Agency – JCR) je danes potrdila bonitetno oceno Slovenije pri AA- s stabilnimi obeti.

 • Uspešno izveden seminar s ciljem poglobitve sodelovanja z državami Latinske Amerike in Karibov

  Ministrstvo za finance je v sodelovanju s partnerji včeraj uspešno organiziralo drugi seminar, osredotočen na krepitev projektnega sodelovanja z državami Latinske Amerike in Karibov (LAK). Slovenska podjetja v tem delu sveta najbolj zanimajo projekti s področja digitalizacije državne uprave in kibernetske varnosti, upravljanja z vodami, obnovljivih virov energije, okolja in razvoja podeželja.

 • Z delom začenjata delovna skupina in strateški svet za davke

  Na Ministrstvu za finance se bo 13. februarja sestala delovna skupina za davke, dan kasneje še strateški svet za davke. Delovna skupina in strateški svet za davke sta namenjena analizi izzivov obstoječega davčnega sistema in izmenjavi predlogov možnih rešitev za naslavljanje le teh.

 • Donacije v državni proračun po poplavah

  Pomoč za odpravljanje posledic poplav lahko prispevate tudi v državni proračun. Prek te povezave dostopate do podatkov o doslej zbranih donacijah.

 • Izplačila iz državnega proračuna za pomoč po poplavah

  Iz državnega proračuna izplačujemo pomoč prizadetim v poplavah in plazovih. Prek te povezave dostopate do podatkov o doslej izplačani pomoči.

 • Interaktivni prikaz podatkov državnega proračuna

  Da bi državni proračun približali širšemu krogu državljanov, smo pripravili interaktivni grafični prikaz ključnih podatkov o tem za državo pomembnem instrumentu. S klikom na sliko se vam odpre aplikacija za tekoče spremljanje podatkov.

 • Podatki o državnih pomočeh

  Preko spletne aplikacije omogočamo vpogled do podatkov o dodeljenih državnih in de minimis pomočeh v Sloveniji po posameznem prejemniku.

 • Vas zanima, za kaj plačujete davke?

  Denar državljanov se pretežno prek davkov steka v državni proračun. S pomočjo kratke infografike se lahko seznanite s ključnimi informacijami o državnem proračunu za leto 2024.