Skoči do osrednje vsebine

  • Minister za finance, mag. Andrej Šircelj, se je v vlogi predsedujočega Svetu za ekonomske in finančne zadeve udeležil srečanja ministrov za finance in guvernerjev centralnih bank skupine G20, ki je potekalo 13. oktobra 2021 v Washingtonu. Ministri in guvernerji so razpravljali predvsem o aktualnih razmerah svetovnega gospodarstva v luči okrevanja, podpori ranljivim državam in mednarodni obdavčitvi v povezavi z digitalizacijo gospodarstva.

  • Fiskalni svet ocenjuje, da predlagani spremenjeni Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 predstavlja »nadaljevanje neustreznega načrtovanja« in da je »osnovan na nerealističnih projekcijah javnofinančnih prihodkov in izdatkov do konca letošnjega leta«. Ministrstvo za finance pojasnjuje, da je v Odloku ocenjena višina izdatkov pripravljena na podlagi: (i) prevzetih obveznosti, ki temeljijo na veljavnih pravnih aktih, (ii) dosedanje realizacije izdatkov in (iii) upoštevaje sezonsko komponento posameznih izdatkov.

  • Predlog sprememb proračuna za leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023 sta osredotočena na postopno umikanje začasnih ukrepov za obvladovanje posledic epidemije in izvajanje strukturnih ukrepov.

Aktualno