Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Področja

 • Javne finance

  Javnofinančna politika, blagajne javnega financiranja, ekonomsko upravljanje, nadzor javnih financ, javno računovodstvo, javna plačila

 • Državni proračun

  Priprava proračuna, sprejeti proračun, izvrševanje proračuna, zaključni račun proračuna

 • Finančni sistem

  Banka Slovenije, bančništvo, zavarovalništvo, kapitalski trg, preprečevanje pranja denarja

 • Javno premoženje

  Finančno in stvarno premoženje države, državna poroštva, preglednost finančnih odnosov

 • Davki, carine in druge dajatve

  Davki, prispevki za socialno varnost, carine, trošarine, okoljske dajatve, igre na srečo

 • Zakladništvo

  Upravljanje z dolgom državnega proračuna, upravljanje likvidnosti državnega proračuna, upravljanje denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa države, konsolidirana premoženjska bilanca države in občin, stiki z investitorji in imetniki vrednostnih papirjev

 • EU sredstva

  Proračun EU, kohezijska sredstva, sredstva za razvoj podeželja in kmetijstvo, sredstva za raziskave in inovacije

 • Strateške investicije

  Strategija investiranja, strateški projekti, finančni instrumenti, smernice za pripravo dokumentacije in analizo projektov

 • Državne pomoči

  Državne pomoči, pravila, priglasitev državnih pomoči, de minimis, poročanje o dodeljenih pomočeh, evidence odobrenih pomoči, večji prejemniki pomoči

Iskalnik