Skoči do osrednje vsebine

Teme

 • Javne finance

  Javnofinančna politika, blagajne javnega financiranja, ekonomsko upravljanje, nadzor javnih financ, javno računovodstvo, javna plačila

 • Državni proračun

  Priprava proračuna, sprejeti proračun, izvrševanje proračuna, zaključni račun proračuna

 • Finančni sistem

  Bančništvo, zavarovalništvo, kapitalski trg, preprečevanje pranja denarja, mednarodni finančni odnosi, igre na srečo, revidiranje

 • Javno premoženje

  Finančno in stvarno premoženje države, državna poroštva, preglednost finančnih odnosov

 • Davki, carine in druge dajatve

  Davki, prispevki za socialno varnost, carine, trošarine, okoljske dajatve, igre na srečo

 • Zakladništvo

  Upravljanje z dolgom državnega proračuna, upravljanje likvidnosti državnega proračuna, upravljanje denarnih sredstev enotnega zakladniškega računa države, konsolidirana premoženjska bilanca države in občin, stiki z investitorji in imetniki vrednostnih papirjev

 • Sredstva EU

  Proračun EU, kohezijska sredstva, sredstva za razvoj podeželja in kmetijstvo, sredstva za raziskave in inovacije, povračila potnih stroškov Sveta EU

 • Državne pomoči

  Državne pomoči, pravila, priglasitev državnih pomoči, de minimis, poročanje o dodeljenih pomočeh, evidence odobrenih pomoči, večji prejemniki pomoči

Projekti