Skoči do osrednje vsebine

Davki, carine in druge dajatve

Dajatve, ki jih državljani plačujejo državi, so temelj delovanja države oziroma sredstvo za zagotavljanje širokega nabora javnih storitev, ki povečujejo kakovost bivanja v naši državi in so vsem dostopne pod enakimi pogoji. Na ta način vsi skupaj financiramo delovanje javnega zdravstva, šolstva, kulture, športa, varnosti in javne uprave. Z dajatvami gradimo javno infrastrukturo od cest in železnic do telekomunikacijskih, energetskih in drugih objektov. Smo odgovorna skupnost, ki z dajatvami skrbi za socialno varnost vseh državljanov.

Dajatev, ki jih zbira država, je več vrst. To so davki na dohodke, na potrošnjo in na premoženje, carine, dajatve pri igrah na srečo, trošarine in prispevki. Za učinkovito in pravično pobiranje dajatev skrbi Finančna uprava Republike Slovenije.

 • Davki

  Davek je obvezna dajatev posameznikov ali podjetij, ki ga lahko zahteva samo država. Uporablja se za plačevanje javnih dobrin, ki jih uporabljajo vsi prebivalci.

 • Carine

  Carina je obvezna denarna dajatev za blago, ki se uvaža na določeno carinsko območje, izvaža z njega ali pa se preko njega prevaža.

 • Trošarina

  Trošarina je oblika davka na porabo in se nanaša na alkohol in alkoholne pijače, tobačne izdelke ter na energente in električno energijo.

 • Prispevki za socialno varnost

  Zagotavljajo večjo socialno varnost državljanov in so namenjeni za pokojnino in plačilo zdravstvenih storitev tudi v primeru poškodb in bolezni, za nadomestila, vezana na starševsko varstvo, in primer brezposelnosti.

 • Okoljske dajatve

  Plačujejo se zaradi onesnaževanja okolja z odpadnimi proizvodi in uporabe drugih snovi, ki so okolju ali zraku škodljive (na primer izrabljene gume, odpadna embalaža, mazalna olja in podobno).

 • Igre na srečo

  Delimo jih na klasične igre na srečo (loterijske igre, srečelovi, tombole, in podobno) in na posebne igre na srečo (igre v igralnicah in igralnih salonih). Prirejanje iger na srečo je izključna pravica Republike Slovenije, prirejajo se lahko le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa.