GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Področje dela Direktorata za proračun obsega širše področje javnih financ in ekonomske politike. Usklajeno spremljamo in načrtujemo celovite javne finance, statistično opredeljene kot sektor država. V okviru načrtovanja postavljamo kratkoročne in srednjeročne javnofinančne cilje ter okvir proračunov sektorja država, in sicer za štiri blagajne javnega financiranja: državni proračun, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter občine. V tem okviru v direktoratu skrbimo za pripravo in izvrševanje državnega proračuna, vključno z načrtom razvojnih programov. Poleg tega izvršujemo tudi naloge, povezane s financiranjem občin, ter spremljamo izvrševanje občinskih proračunov. Na področju upravljanja z EU sredstvi smo pristojni za certificiranje upravičenih izdatkov, ki jih Sloveniji povrne proračun EU.

Sektorji direktorata