Skoči do osrednje vsebine

Področje dela Direktorata za proračun obsega širše področje javnih financ in ekonomske politike. Usklajeno spremljamo in načrtujemo celovite javne finance, statistično opredeljene kot sektor država. V okviru načrtovanja postavljamo kratkoročne in srednjeročne javnofinančne cilje ter okvir proračunov sektorja država, in sicer za štiri blagajne javnega financiranja: državni proračun, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter občine. V tem okviru v direktoratu skrbimo za pripravo in izvrševanje državnega proračuna, vključno z načrtom razvojnih programov. Poleg tega izvršujemo tudi naloge, povezane s financiranjem občin, ter spremljamo izvrševanje občinskih proračunov. Na področju upravljanja z EU sredstvi smo pristojni za certificiranje upravičenih izdatkov, ki jih Sloveniji povrne proračun EU.

Področja

  • Državni proračun

    Priprava proračuna, sprejeti proračun, izvrševanje proračuna, zaključni račun proračuna

  • Lokalna samouprava in regionalni razvoj

    Občine, občinski organi, naloge občin, financiranje občin, sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni, občine v številkah, lokalna samouprava in mednarodna skupnost, regionalni razvoj

  • Sredstva EU

    Proračun EU, kohezijska sredstva, sredstva za razvoj podeželja in kmetijstvo, sredstva za raziskave in inovacije, povračila potnih stroškov Sveta EU

Sektorji direktorata