Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Področje dela Direktorata za proračun obsega širše področje javnih financ in ekonomske politike. Usklajeno spremljamo in načrtujemo celovite javne finance, statistično opredeljene kot sektor država. V okviru načrtovanja postavljamo kratkoročne in srednjeročne javnofinančne cilje ter okvir proračunov sektorja država, in sicer za štiri blagajne javnega financiranja: državni proračun, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter občine. V tem okviru v direktoratu skrbimo za pripravo in izvrševanje državnega proračuna, vključno z načrtom razvojnih programov. Poleg tega izvršujemo tudi naloge, povezane s financiranjem občin, ter spremljamo izvrševanje občinskih proračunov. Na področju upravljanja z EU sredstvi smo pristojni za certificiranje upravičenih izdatkov, ki jih Sloveniji povrne proračun EU.

Področja

  • Državni proračun

    Priprava proračuna, sprejeti proračun, izvrševanje proračuna, zaključni račun proračuna

  • Lokalna samouprava in regionalni razvoj

    Občine, občinski organi, naloge občin, financiranje občin, sodelovanje prebivalcev pri odločanju na lokalni ravni, občine v številkah, lokalna samouprava in mednarodna skupnost, regionalni razvoj

  • Sredstva EU

    Proračun EU, kohezijska sredstva, sredstva za razvoj podeželja in kmetijstvo, sredstva za raziskave in inovacije, povračila potnih stroškov Sveta EU

Sektorji direktorata