Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za razvoj sistema proračuna pripravljamo sistemske rešitve na področju proračuna in javnih financ ter sodelujemo pri razvoju sistema in programske opreme za potrebe priprave (sistem APPrA) in izvrševanja proračuna (sistem MFERAC). Skrbimo tudi za podatkovne baze, pripravljamo kompleksnejše analize v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna ter druge analize s področja plač, materialnih stroškov itd. Opravljamo naloge, ki se nanašajo na pripravo proračuna ter oblikovanje izhodišč in navodil za načrtovanje. Sodelujemo pri pripravi dinamizirane projekcije proračuna in kvot za posamezna obdobja, pri pripravi zaključnega računa in pri pripravi priročnikov za proračunske uporabnike.

Na področju investicij se ukvarjamo s sistemom priprave, načrtovanja in izvajanja investicij, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna v tesni povezavi s proračunskim načrtovanjem in izvrševanjem, kar poteka prek načrta razvojnih programov. Skrbimo za usklajenost zakonov in drugih predpisov v zvezi z investicijami in drugimi razvojnimi projekti, ki se pripravljajo in obravnavajo na področju javnih financ in tudi širše. Izdajamo predhodna mnenja k predlogom uvrstitve novih projektov ali večje spremembe veljavnih projektov v načrt razvojnih programov med proračunskim letom ter nudimo tudi strokovno pomoč pri pripravi investicijske dokumentacije.