Skoči do osrednje vsebine

Lokalna samouprava in regionalni razvoj

Učinkovita lokalna samouprava in usklajen regionalni razvoj sta pomembna dejavnika razvoja naše družbe. S trajnostno regionalno politiko razvijamo tako finančni in fizični, kot tudi okoljski, človeški, socialni in kulturni kapital regij. Ob enem se trudimo za večjo učinkovitost lokalne samouprave, ki zagotavlja visoko kakovost življenja vsem.

Podlage za delovanje občin in razvojnih regij

Zagotavljamo pravne in finančne podlage za delovanje občin. V dialogu z njihovimi reprezentativnimi združenji iščemo najboljše rešitve za učinkovito zagotavljanje lokalnih javnih storitev prebivalcem.

Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja

Skrbimo za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja na način medsebojnega usklajevanja države in občin pri načrtovanju regionalne politike in izvajanju nalog regionalnega razvoja, dejavnosti in opravljanje razvojnih nalog v razvojni regiji ter ukrepi regionalne politike.