Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Objavljen nov Pregled javnofinančnih gibanj

  Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvih devet mesecev letošnjega leta. V tem času je državni proračun zabeležil nekaj manj kot 7,97 milijarde evrov prihodkov, kar je 19,6 % več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so rasli po nižji stopnji, glede na prvih devet mesecev lanskega leta so narasli za 15,3 % na nekaj manj kot 10,42 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je tako dosegel okoli 2,45 milijarde evrov. Še vedno smo v fazi okrevanja in odpravljanja posledic epidemije.

 • Zvišanje zgornje meje izdatkov za državni proračun 2021 – odziv na mnenje Fiskalnega sveta

  Fiskalni svet ocenjuje, da predlagani spremenjeni Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 predstavlja »nadaljevanje neustreznega načrtovanja« in da je »osnovan na nerealističnih projekcijah javnofinančnih prihodkov in izdatkov do konca letošnjega leta«. Ministrstvo za finance pojasnjuje, da je v Odloku ocenjena višina izdatkov pripravljena na podlagi: (i) prevzetih obveznosti, ki temeljijo na veljavnih pravnih aktih, (ii) dosedanje realizacije izdatkov in (iii) upoštevaje sezonsko komponento posameznih izdatkov.

 • Vlada potrdila predloga državnih proračunov za leti 2022 in 2023

  Vlada je danes določila predlog sprememb državnega proračuna za leto 2022 in predlog proračuna za leto 2023, ki ju bo skupaj s spremljajočimi dokumenti posredovala Državnemu zboru. Predloga sta osredotočena na postopno okrevanje in umikanje začasnih ukrepov za obvladovanje posledic epidemije in izvajanje strukturnih ukrepov za povečanje odpornosti gospodarstva, podprtih z investicijami na ključnih področjih.

 • Pozitivno mnenje računskega sodišča za splošni del zaključnega računa proračuna

  Računsko sodišče Republike Slovenije je revidiralo predlog zaključnega računa državnega proračuna za leto 2020 in izdalo pozitivno mnenje za splošni del zaključnega računa. Vladi ni treba pripraviti odzivnega poročila.

 • Objavljen nov Pregled javnofinančnih gibanj

  Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prva dva meseca letošnjega leta. Prihodki državnega proračuna so v tem času znašali nekaj manj kot 1,60 milijarde evrov, kar je 3,4 % manj kot v enakem obdobju lani, odhodki pa so narasli za 35 % na dobrih 2,25 milijarde evrov. Proračun je tako v prvih dveh mesecih letošnjega leta zabeležil približno 659 milijonov evrov primanjkljaja, kar je v večji meri posledica epidemije in ukrepov za blažitev njenih posledic.

 • Objavljen januarski Pregled javnofinančnih gibanj

  Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za celotno leto 2020. Državni proračun je po predhodnih podatkih lani zabeležil približno 9,08 milijarde evrov prihodkov oziroma 10,4 % manj kot leta 2019, odhodki pa so se zvišali za 26,8 % na približno 12,57 milijarde evrov. Proračunski primanjkljaj je po predhodnih podatkih lani tako dosegel nekaj manj kot 3,49 milijarde evrov, kar je v večji meri posledica zmanjšane gospodarske aktivnosti zaradi epidemije COVID-19 in sprejemanja ukrepov za blaženje njenih posledic.

 • Objavljen decembrski Pregled javnofinančnih gibanj

  Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za enajst mesecev letošnjega leta. Državni proračun je v tem obdobju zabeležil približno 8,35 milijarde evrov prihodkov in okoli 10,98 milijarde evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj je v enajstih mesecih dosegel 2,63 milijarde evrov, kar odraža manjšo gospodarsko aktivnost v preteklih mesecih in ukrepe za blaženje posledic epidemije koronavirusa.

 • Kaj prinaša državni proračun za leto 2021?

  S skoraj 13,5 milijarde evrov je proračun za leto 2021 usmerjen predvsem v okrevanje in krepitev odpornosti gospodarstva ob hkratni skrbi za zdravje in blaginjo posameznika. Za investicije, predvsem na področju prometne infrastrukture, zdravstva, socialnega varstva in okolja, je v proračunu za leto 2021 predvidenih okoli 2 milijarde evrov.

 • Nova številka Pregleda javnofinančnih gibanj

  Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvih deset mesecev letošnjega leta. Državni proračun je v tem obdobju zabeležil približno 7,52 milijarde evrov prihodkov in okoli 9,95 milijarde evrov odhodkov. Proračunski primanjkljaj je v prvih desetih mesecih tako dosegel 2,43 milijarde evrov, kar odraža manjšo gospodarsko aktivnost v preteklih mesecih in ukrepanje države za blaženje posledic epidemije koronavirusa.

 • Vlada potrdila predloga državnih proračunov za leti 2021 in 2022

  Vlada je danes določila predlog sprememb državnega proračuna za leto 2021 in predlog državnega proračuna za leto 2022, ki ju bo skupaj s spremljajočimi proračunskimi dokumenti predložila Državnemu zboru. Proračuna, ki sta pripravljena v nepredvidljivih okoliščinah, sta razvojno naravnana, hkrati pa ohranjamo tudi skrb za blaginjo ljudi.

 • Vlada potrdila predlog rebalansa letošnjega državnega proračuna

  Vlada je na današnji dopisni seji določila predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2020. Prihodki bodo po načrtih dosegli 9,2 milijarde evrov, odhodki pa 13,4 milijarde evrov. Načrtovani proračunski primanjkljaj za letošnje leto tako znaša 4,2 milijarde evrov oziroma 9,3 % BDP. Padec prihodkov in zvišanje odhodkov glede na sprejeti proračun sta posledica zaustavitve gospodarstva v času epidemije COVID-19 in sprejetih ukrepov za zaščito prebivalstva ter gospodarstva. Vlada v času krize ni pozabila na državljane in podjetja.

 • Objavljena nova številka Pregleda javnofinančnih gibanj

  Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvo polovico letošnjega leta. Prihodki državnega proračuna so znašali približno 4,3 milijarde evrov, kar je predvsem zaradi nižjih davčnih prihodkov za 15,5 % manj od primerljivega obdobja lani. Odhodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali okoli 6,2 milijarde evrov, kar je za 27,7 % več glede na prvo polovico lanskega leta. Državni proračun je v prvih šestih mesecih tako izkazal primanjkljaj v višini približno 1,9 milijarde evrov.

 • Objavljen Pregled javnofinančnih gibanj za prvih pet mesecev letošnjega leta

  Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvih pet mesecev letošnjega leta. Prihodki državnega proračuna so znašali približno 3,56 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja nižji za 15,8 %. Odhodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali okoli 4,83 milijarde evrov, kar je 18,7 % več kot v primerljivem obdobju lani. Državni proračun je v prvih petih mesecih leta tako izkazal primanjkljaj v višini približno 1,27 milijarde evrov.

 • Objavljen Pregled javnofinančnih gibanj za prvo trimesečje letošnjega leta

  Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prvo letošnje trimesečje. Prihodki državnega proračuna so znašali nekaj manj kot 2,39 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za dobrih 23 milijonov evrov. Odhodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali približno 2,69 milijarde evrov, kar je za nekaj manj kot 128 milijonov evrov več kot v primerljivem obdobju lani. Državni proračun je v prvih treh mesecih izkazal primanjkljaj v višini slabih 306 milijonov evrov. V enakem obdobju lani je primanjkljaj znašal slabih 202 milijona evrov.

 • Objavljen Pregled javnofinančnih gibanj za prva dva meseca letošnjega leta

  Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za januar in februar. Prihodki državnega proračuna so znašali 1,65 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 117,8 milijona evrov. Odhodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali 1,67 milijarde evrov, kar je za 39 milijonov evrov manj kot v primerljivem obdobju lani. Državni proračun je v prvih dveh mesecih izkazal primanjkljaj v višini 19,3 milijona evrov, kar je manj kot v enakem obdobju lani, ko je znašal 176,1 milijona evrov.

 • Slovenija dolg lani znižala na 66,4 % BDP

  Slovenija je tudi lani nadaljevala z uspešnim upravljanjem javnega dolga. Po oceni Ministrstva za finance smo ga lani znižali na 66,4 % BDP oziroma 31,85 milijarde evrov, potem ko je leta 2018 znašal 70,4 % BDP oziroma 32,22 milijarde evrov.

 • Objavljena nova številka Pregleda javnofinančnih gibanj

  V prvem mesecu letošnjega leta so prihodki državnega proračuna znašali 904,5 milijona evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 82,8 milijona evrov. Odhodki državnega proračuna so v tem obdobju znašali 893,6 milijona evrov, kar je za 19,6 milijona evrov več kot v primerljivem obdobju lani. Državni proračun tako v prvem mesecu letošnjega leta izkazuje presežek v višini 11 milijonov evrov.

 • Državni proračun ob koncu leta s presežkom

  Presežek državnega proračuna je po predhodnih podatkih ob koncu leta 2019 znašal skoraj 225 milijonov evrov.

 • Ministrstvo za finance, kot varuh državne blagajne, nasprotuje bianko menici in predlogu, ki je po višini in časovno neomejen

  Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj in državni sekretarji Saša Jazbec, Natalija Kovač Jereb, Metod Dragonja ter Alojz Stana javno pozivajo k ponovnem premisleku pri sprejemanju novele Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

 • Pojasnilo glede bolnišnic, ki morajo vračati sanacijska sredstva

  Na Ministrstvu za finance se zavedamo težke situacije, v kateri so se po inšpekcijskem nadzoru in izdani odločbi o vračilu prejetih sanacijskih sredstev znašle štiri bolnišnice (SB Celje, BGP Kranj, SB Slovenj Gradec in SB Trbovlje). Za sistemsko reševanje težav bolnišnic je pristojno resorno Ministrstvo za zdravje, na Ministrstvu za finance pa lahko za reševanje nujnih likvidnostnih težav v okviru zakonskih možnosti in naših pristojnosti kot rešitev omenjenim bolnicam ponudimo najem ugodnega likvidnostnega posojila v okviru sistema enotnega zakladniškega računa države (sistem, ki ga vodi državna zakladnica).