Skoči do osrednje vsebine

Državni proračun tudi po petih mesecih s skoraj izravnanimi odhodki in prihodki

Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil 5,7 milijarde evrov odhodkov in prav toliko tudi prihodkov. Primanjkljaj je znašal 30 milijonov evrov, kar je približno toliko kot v prvih štirih mesecih. Nadaljuje se trend rasti izdatkov za socialne transferje in investicije, rast prihodkov pa ohranja pozitivno dinamiko.

Odhodki so bili v obdobju od januarja do maja glede na primerljivo lansko obdobje višji za šest odstotkov, prihodki pa za 9,9 odstotka.

Proračunski odhodki

Za transferje posameznikom in gospodinjstvom smo v obravnavanem obdobju namenili 845 milijonov evrov oziroma 4,4 odstotka več kot lani. Ta rast je med drugim posledica večjega obsega sredstev za zagotavljanje osebne asistence.

V sklada socialnega zavarovanja (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) je državni proračun prispeval 710 milijonov evrov oziroma 14,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Največji delež, 585 milijonov evrov, je odpadel na transfer v pokojninsko blagajno. Ta se je zaradi letošnje 8,8-odstotne uskladitve pokojnin glede na primerljivo lansko obdobje zvišal za 25,3 odstotka.

Za investicije smo namenili 424 milijonov evrov oziroma 9,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Vlagali smo v vojsko, železniško infrastrukturo, razvoj podeželja in raziskovalno opremo.

Izplačali smo za 246 milijonov evrov subvencij, kar je 40,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, predvsem zaradi zmanjšanja pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize. Smo pa zaradi draginje letos izplačali nadomestilo dobaviteljem električne energije in plina.

Proračunski prihodki

Davčni prihodki, ki z 89 odstotki predstavljajo glavni del proračunskih prihodkov, so v prvih petih mesecih znašali 5,1 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 15,6 odstotka.

Največji delež predstavljajo prilivi od davka na dodano vrednost; dosegli so 2,2 milijarde evrov oziroma 10 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju.

Prilivi od dohodnine so se zvišali za 27,6 odstotka na 929 milijonov evrov. K tolikšni rasti sta poleg visoke zaposlenosti in rasti plač prispevala še ugoden poračun premalo plačanega davka glede na akontacije dohodnine od dejavnosti in zvišanje teh akontacij. Celotni prilivi iz dohodnine sicer ne ostanejo državnemu proračunu, ampak del prejmejo občine. Letos so občine iz tega naslova skupaj prejele 639 milijonov evrov oziroma 3,4 odstotka več kot lani.

Z davkom od dohodkov pravnih oseb smo zbrali 874 milijonov evrov oziroma 38,7 odstotka več kot v primerljivem lanskem obdobju. Rast je posledica visokega neto poračuna premalo plačanega davka glede na akontacije, kar kaže na veliko boljše poslovanje podjetij od pričakovanj v lanskem letu, predvsem v bančnem sektorju, ter začasnega zvišanja stopnje davka od dohodkov pravnih oseb z 19 na 22 odstotkov, ki je bilo uvedeno z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih virov po lanskih poplavah.

V skupini trošarin smo zabeležili 653 milijonov evrov prihodkov, kar je 0,6 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Prihodki od  trošarin od energentov so se znižali, pri pobranih trošarinah na tobak pa beležimo rast.