Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Sektorju za proračun smo nosilci priprave predlogov proračunskih dokumentov: proračuna, spremembe proračuna, ukrepov za uravnoteženje proračuna, rebalansa proračuna, polletnega poročila o izvrševanju proračuna in zaključnega računa proračuna. Predloge proračunskih dokumentov pripravljamo v sodelovanju s proračunskimi uporabniki in drugimi strokovnimi službami Ministrstva za finance. Področje dela sektorja za proračun obsega tudi pripravo tematskih poročil in analiz, ki prispevajo k oblikovanju javnofinančne politike na posameznih področjih, sodelujemo pri usklajevanju in oblikovanju proračunske in javnofinančne politike, pripravljamo in usklajujemo sistemsko in drugo zakonodajo s področja javnih financ ter sodelujemo pri oblikovanju sistemskih rešitev za načrtovanje in izvrševanje proračunskih sredstev (vključno s sredstvi EU).