Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za notranje zadeve

 • Na Ministrstvu za notranje zadeve smo pripravili spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru (pravilnik) v delu, ki se nanaša na izdajo obrazcev, ki se uporabljajo ob sklenitvi zakonske zveze. Pravilnik, vključno z novimi obrazci (listine o sklenitvi zakonske zveze in izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi), je danes objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne 15. dan po objavi, to je 27. avgusta 2022. Istospolni pari pa lahko že sedaj sklepajo zakonske zveze.

 • Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar je podpisala usmeritve za policijo glede javnih shodov. Iz njih izhaja, da ima v zvezi s pravico do mirnega zbiranja in združevanja država (policija) pozitivne in negativne obveznosti (kar je že bilo obrazloženo v prejšnjih usmeritvah in obveznih navodilih ministrice). Policija naj pri ugotavljanju odgovornosti organizatorja javnega shoda upošteva tudi mnenja Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in Varuha človekovih pravic.

 • V ministrstvu potekajo številne aktivnosti v smeri priprave nove migracijske politike, ki bo velik poudarek posvetila spoštovanju človekovih pravic in vladavini prava, to je vrednotam, ki so temelj vsake demokratične družbe. Zavzemamo se za human odnos do vsakega posameznika in nudenje pomoči. Hkrati smo zavezani k visokim standardom zagotavljanja varnosti v slovenski družbi in naši neposredni soseščini.

Aktualno

 • Video

  Pritožbe zoper delo policije in ugotovljene nepravilnosti v času protestov

  Na Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za pritožbe zoper policijo, je bilo v letih 2020 in 2021 vloženih več pritožb zoper delo policije, ki so se nanašale na delo policistov v času protestov. Ugotovljenih je bilo več nepravilnosti pri delu policije, kjer so policisti s svojimi zakonsko predpisanimi pooblastili nestrokovno in nesorazmerno posegli v človekove pravice in temeljne svoboščine.

 • Nadzor na avtocestah ostaja nemoten, v zakonitost pa ne sme biti dvomov

  Revizor je pri redni notranji reviziji avtocestne policije in poslovanja z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) ugotovil več nepravilnosti, o katerih smo obvestili Komisijo za preprečevanje korupcije, Urad za nadzor proračuna in Državno odvetništvo.

 • Istospolni pari že sedaj lahko prijavijo sklenitev zakonske zveze na upravni enoti

  Ustavno sodišče je z odločbo (št. I-U-486/20-14, Up-572/18-36 z dne 16. 6. 2022) ugotovilo, da je v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije zakonska ureditev (prvi odstavek 3. člena Družinskega zakonika), ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola. Hkrati je ustavno sodišče odločilo, da se do odprave ugotovljene protiustavnosti šteje, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb.