Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Danes

  Objavljene spremembe Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru

  Na Ministrstvu za notranje zadeve smo pripravili spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru (pravilnik) v delu, ki se nanaša na izdajo obrazcev, ki se uporabljajo ob sklenitvi zakonske zveze. Pravilnik, vključno z novimi obrazci (listine o sklenitvi zakonske zveze in izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi), je danes objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne 15. dan po objavi, to je 27. avgusta 2022. Istospolni pari pa lahko že sedaj sklepajo zakonske zveze.

 • Usmeritve ministrice policiji glede javnih shodov

  Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar je podpisala usmeritve za policijo glede javnih shodov. Iz njih izhaja, da ima v zvezi s pravico do mirnega zbiranja in združevanja država (policija) pozitivne in negativne obveznosti (kar je že bilo obrazloženo v prejšnjih usmeritvah in obveznih navodilih ministrice). Policija naj pri ugotavljanju odgovornosti organizatorja javnega shoda upošteva tudi mnenja Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije in Varuha človekovih pravic.

 • Video

  Temelja migracijske politike sta spoštovanje človekovih pravic in zagotavljanje varnosti za vse

  V ministrstvu potekajo številne aktivnosti v smeri priprave nove migracijske politike, ki bo velik poudarek posvetila spoštovanju človekovih pravic in vladavini prava, to je vrednotam, ki so temelj vsake demokratične družbe. Zavzemamo se za human odnos do vsakega posameznika in nudenje pomoči. Hkrati smo zavezani k visokim standardom zagotavljanja varnosti v slovenski družbi in naši neposredni soseščini.

 • Video

  Pritožbe zoper delo policije in ugotovljene nepravilnosti v času protestov

  Na Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za pritožbe zoper policijo, je bilo v letih 2020 in 2021 vloženih več pritožb zoper delo policije, ki so se nanašale na delo policistov v času protestov. Ugotovljenih je bilo več nepravilnosti pri delu policije, kjer so policisti s svojimi zakonsko predpisanimi pooblastili nestrokovno in nesorazmerno posegli v človekove pravice in temeljne svoboščine.

 • Nadzor na avtocestah ostaja nemoten, v zakonitost pa ne sme biti dvomov

  Revizor je pri redni notranji reviziji avtocestne policije in poslovanja z Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) ugotovil več nepravilnosti, o katerih smo obvestili Komisijo za preprečevanje korupcije, Urad za nadzor proračuna in Državno odvetništvo.

 • Istospolni pari že sedaj lahko prijavijo sklenitev zakonske zveze na upravni enoti

  Ustavno sodišče je z odločbo (št. I-U-486/20-14, Up-572/18-36 z dne 16. 6. 2022) ugotovilo, da je v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije zakonska ureditev (prvi odstavek 3. člena Družinskega zakonika), ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola. Hkrati je ustavno sodišče odločilo, da se do odprave ugotovljene protiustavnosti šteje, da je zakonska zveza življenjska skupnost dveh oseb.

 • Ugotovitve notranje revizije o projektu avtocestne policije

  Notranji revizor je po uradni dolžnosti revidiral projekt avtocestne policije in z ugotovitvami seznanil vodstvo. Ugotovitve notranjega revizorja smo takoj posredovali tudi Komisiji za preprečevanje korupcije in Uradu za nadzor proračuna in ju pozvali, naj zadevo preučijo in podajo svoje mnenje. Ocena Komisije za preprečevanje korupcije, kot tudi drugih pristojnih inštitucij, je bila, da so podani sumi več kaznivih dejanj.

 • Povečanje nezakonitih prehodov je pričakovano in ne vpliva na varnost

  V zadnjem obdobju policija beleži povečano število nezakonitih prehodov državne meje, kar pa je pričakovano in ne vpliva na varnost v državi. Več o aktivnostih ministrstva in policije sta v izjavi za javnost predstavila dr. Simona Zavratnik iz Kabineta ministrice in Tomaž Pavček iz Uprave uniformirane policije, Sektorja mejne policije.

 • 30. julij - Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi

  Leta 2013 je Generalna skupščina Združenih narodov 30. julij razglasila za Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi.

 • Ministrica se je srečala s predstavniki akademskih in raziskovalnih institucij s področja migracij

  Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar se je srečala s predstavniki akademskih in raziskovalnih institucij, ki delujejo na področju migracij, azila in človekovih pravic.

 • Ministrica Bobnar je sprejela veleposlanico ZDA Harpootlian

  Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar je sprejela veleposlanico Združenih države Amerike (ZDA) v Sloveniji Jamie Lindler Harpootlian. Strinjali sta se, da je sodelovanje med državama na področju notranjih zadev zelo dobro.

 • Ministrica Bobnar se je srbskemu kolegu zahvalila za pomoč Srbije pri gašenju požara na Krasu

  Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar je na letališču Jožeta Pučnika sprejela ministra za notranje zadeve Srbije Aleksandra Vulina, ki je prišel na nekajurni neuradni obisk v Slovenijo. Srbska policija namreč sodeluje v gašenju požara na Krasu z dvema helikopterjema in posadkama.

 • Ministrica Bobnar: Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je ključnega pomena

  Na ministrstvu smo se takoj odzvali želji skupine županov po srečanju in organizirali sestanek z župani občin, ki mejijo z Republiko Hrvaško. Na sestanku, ki je potekal v konstruktivnem duhu, so udeleženci razpravljali o odstranjevanju ograje na meji in zagotavljanju varnosti lokalnega prebivalstva po njeni odstranitvi.

 • Vodstvo ministrstva se je srečalo s predstavnikoma Združenja policijskih šefov

  Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar, državni sekretar dr. Branko Lobnikar in pomočnik generalnega direktorja policije Jože Senica so sprejeli predstavnika Združenja policijskih šefov mag. Franca Virtiča in Rafaela Viltužnika.

 • Slovenija uspešna na področju boja proti trgovini z ljudmi

  Zunanje ministrstvo Združenih držav Amerike (angleško State Department) je objavilo 22. poročilo o trgovini z ljudmi, ki države celega sveta uvršča v tri kategorije glede na stopnjo zagotavljanja minimalnih standardov na področju boja proti trgovini z ljudmi. Slovenija je tudi letos uvrščena v skupino držav tako imenovanega prvega tira, se pravi med države, ki v celoti izpolnjujejo minimalne standarde na področju boja proti trgovini z ljudmi.

 • S spremembami zakona o orožju sledimo določbam evropske orožne direktive

  Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina volivk in volivcev (podpisani Zavod raziskovalni inštitut 8. marec), je posegel tudi v Zakon o orožju. Kot razlog za pridobitev športnega orožja iz kategorije A je črtal članstvo v strelskih organizacijah, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe, saj namen teh nevladnih organizacij ni športno udejstvovanje.

 • Video

  Ministrica Bobnar: Čas je pokazal, da nobena ograja ne more preprečiti migracij

  Danes smo začeli z odstranjevanjem prvih metrov žičnate ograje na meji s Hrvaško. Na dogodku, ki nakazuje novo smer migracijske politike v Sloveniji, sta sodelovala ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Boštjan Lindav.

 • Ministrica Bobnar: »Čas je, da pogovore in ukrepe za boljšo prometno varnost dvignemo na višjo strateško raven«

  Na pobudo ministrice za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar je potekal sestanek za boljšo prometno varnost. Ocenjujemo, da s trenutno situacijo na področju varnosti prometa ne moremo biti zadovoljni, saj predstavlja odmik od Vizije nič, h kateri smo se z več deležniki zavezali Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa.

 • Padanje žice kot simbol nove smeri migracijske politike v Sloveniji

  Nova migracijska politika, ki jo pripravljamo v ministrstvu, daje večji poudarek spoštovanju človekovih pravic, vladavini prava, vrednotam, ki bi jih morala zagovarjati vsaka demokratična družba – human odnos do vsakega posameznika in nudenje pomoči, ki jo potrebuje.

 • Ministrstvo in policija bosta v največji meri upoštevala priporočila Varuha človekovih pravic

  Ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar se je danes sestala z varuhom človekovih pravic Petrom Svetino, ki ji je skupaj z namestnikom Ivanom Šelihom, vodjo Državnega preventivnega mehanizma, predal 27. letno poročilo Varuha človekovih pravic in 14. poročilo Državnega preventivnega mehanizma.