Skoči do osrednje vsebine

Temeljno poslanstvo Ministrstva za notranje zadeve je zagotavljanje varnosti v državi, in sicer z delovanjem na področjih javne varnosti in policije, upravnih notranjih zadev, migracij in naturalizacije tujcev. Smo družbeno odgovorna organizacija, zavezana nenehnemu izboljševanju in inoviranju, da se lahko ustrezno prilagajamo sodobnim izzivom ter potrebam in pričakovanjem uporabnikov storitev.

Vrednote, za katere si pri svojem delu prizadevamo in s katerimi uresničujemo svoje poslanstvo, so spoštovanje pravne države in človekovih pravic, sodelovanje, stalno izboljševanje in inovativnost.

Na Ministrstvu za notranje zadeve izvajamo naloge za zagotavljanje javne varnosti v državi, usmerjamo in nadziramo delo policije ter zagotavljamo učinkovito in strokovno opravljanje upravnih nalog na področju migracij in naturalizacije tujcev, izdaje potovalnih dokumentov, izvedbe volilnih opravil, pošiljanja podatkov iz centralnega registra prebivalstva, vodenja osebnega statusa v matičnem registru, prijave prebivališča, pridobitve državljanstva Republike Slovenije, registracije društev in političnih strank, javnih zbiranj, orožja in eksplozivov, zasebnega varovanja, detektivske dejavnosti, varnosti na smučiščih, občinskega redarstva, varstva tajnih podatkov in varnostnega načrtovanja.

Vodstvo

Organizacijske enote ministrstva

Organa v sestavi

Seznam pooblaščenih uradnih oseb