Skoči do osrednje vsebine

Knjižnica deluje kot organizacijska enota Sekretariata Ministrstva za notranje zadeve in je dostopna vsem zaposlenim ministrstva, Policije in Inšpektorata za notranje zadeve, ki v svojem delovnem in izobraževalnem procesu potrebujejo strokovno gradivo in informacije. Zunanji uporabniki, ki pri svojem študijskem in raziskovalnem delu potrebujejo gradivo o specifičnem strokovnem področju, ki se hrani v knjižnici, si lahko gradivo izposodijo preko medknjižnične izposoje ali ga pregledajo v čitalnici knjižnice, po predhodnem pisnem zahtevku, ki ga odobri vodja službe.

Zgodovina knjižnice

Zametki knjižnice segajo v leto 1954, ko je bila vzpostavljena priročna knjižnična zbirka kriminalističnega oddelka tedanjega Državnega sekretariata za notranje zadeve. Knjižnica z informacijsko in dokumentacijsko dejavnostjo je od leta 1981 do 2012 delovala v pritličju prostorov Ministrstva za notranje zadeve kot nosilka knjižnične-informacijske službe organov za notranje zadeve. Septembra leta 2012 se je knjižnica preselila na naslov Policijske akademije v Tacnu.