Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Knjižnica deluje kot organizacijska enota Sekretariata Ministrstva za notranje zadeve in je dostopna vsem zaposlenim ministrstva, Policije in Inšpektorata za notranje zadeve, ki v svojem delovnem in izobraževalnem procesu potrebujejo strokovno gradivo in informacije. Zunanji uporabniki, ki pri svojem študijskem in raziskovalnem delu potrebujejo gradivo o specifičnem strokovnem področju, ki se hrani v knjižnici, si lahko gradivo izposodijo preko medknjižnične izposoje ali ga pregledajo v čitalnici knjižnice, po predhodnem pisnem zahtevku, ki ga odobri vodja službe.

Zgodovina knjižnice

Zametki knjižnice segajo v leto 1954, ko je bila vzpostavljena priročna knjižnična zbirka kriminalističnega oddelka tedanjega Državnega sekretariata za notranje zadeve. Knjižnica z informacijsko in dokumentacijsko dejavnostjo je od leta 1981 do 2012 delovala v pritličju prostorov Ministrstva za notranje zadeve kot nosilka knjižnične-informacijske službe organov za notranje zadeve. Septembra leta 2012 se je knjižnica preselila na naslov Policijske akademije v Tacnu.