Skoči do osrednje vsebine

V Sekretariatu zagotavljamo ustrezne razmere za nemoteno delovanje ministrstva. Tako opravljamo naloge za organizacijo dela na ministrstvu, za ureditev finančnega in materialnega poslovanja, upravljanja kadrovskih virov, odnosov z uporabniki, poslovanja z dokumentarnim gradivom, upravljanja kakovosti, informatike, pravnih zadev, prevajanja in lektoriranja, grafične in knjižničarske dejavnosti. V Sekretariatu vzpostavljamo pogoje za upravljanje državnega premoženja, ki ga uporablja ministrstvo.

Organizacijske enote sekretariata

Iskalnik