Skoči do osrednje vsebine

Služba za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi

V Službi za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi zagotavljamo medresorsko sodelovanje in usklajevanje dejavnosti na področju preprečevanja trgovine z ljudmi in boja proti njej na ravni celotne države. Nudimo strokovno podporo nacionalnemu koordinatorju za boj proti trgovini z ljudmi pri pripravi predlogov za krepitev učinkovitosti politik, ukrepov, periodičnih poročil Vladi Republike Slovenije, akcijskih načrtov in drugih strateških dokumentov, ki urejajo to področje. Sodelujemo v institucijah Evropske unije in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na področju boja proti trgovini z ljudmi, ter zagotavljamo uresničevanje zahtev in priporočil različnih mednarodnih nadzorstvenih mehanizmov.

Projekt

  • Trgovina z ljudmi je fenomen, ki se pojavlja v vseh delih sodobne družbe, postaja strukturni element nekaterih gospodarskih panog, predvsem pa grobo posega v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika, ki postane žrtev takega trgovanja oziroma izkoriščanja.