Skoči do osrednje vsebine

Služba za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi

Spremenjena pravila pri prehajanju meja v času širjenja novega koronavirusa

Aktualne informacije o prehajanju meja, ukrepih na meji ob vstopu v Slovenijo in sezname držav najdete na posebni strani Prehajanje meja.

V Službi za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi zagotavljamo medresorsko sodelovanje in usklajevanje dejavnosti na področju preprečevanja trgovine z ljudmi in boja proti njej na ravni celotne države. Nudimo strokovno podporo nacionalnemu koordinatorju za boj proti trgovini z ljudmi pri pripravi predlogov za krepitev učinkovitosti politik, ukrepov, periodičnih poročil Vladi Republike Slovenije, akcijskih načrtov in drugih strateških dokumentov, ki urejajo to področje. Sodelujemo v institucijah Evropske unije in mednarodnih organizacijah, ki delujejo na področju boja proti trgovini z ljudmi, ter zagotavljamo uresničevanje zahtev in priporočil različnih mednarodnih nadzorstvenih mehanizmov.

Projekt

  • Trgovina z ljudmi je fenomen, ki se pojavlja v vseh delih sodobne družbe, postaja strukturni element nekaterih gospodarskih panog, predvsem pa posega v temeljne pravice in svoboščine posameznika, ki postane žrtev takega trgovanja oziroma izkoriščanja.

Iskalnik