Skoči do osrednje vsebine

V Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge opravljamo naloge s področja sistemskega usmerjanja in nadziranja policije, rešujemo pritožbe nad delom policistov pred senati ter usmerjamo in nadziramo policijo pri reševanju pritožb na prvi stopnji. Izvajamo naloge s področja zasebnega varovanja, občinskih redarstev in detektivske dejavnosti. Vodimo evidence imetnikov licenc in oseb, ki jim je bila podeljena službena izkaznica za opravljanje zasebnega varovanja ter evidence nadzornikov na smučiščih. Spremljamo izvajanje detektivske dejavnosti in opravljamo nadzor pri podeljevanju licenc detektivom. Izvajamo naloge s področja informacijske varnosti, izdajamo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov za zaposlene na ministrstvu in v drugih organih ter izdajamo varnostna dovoljenja organizacijam in njihovim zaposlenim. Skrbimo za strokovno pripravo zakonov in podzakonskih aktov s področja policije in drugih vsebin iz pristojnosti direktorata, prav tako skrbimo za izboljšanje delovnih procesov in informacijskih rešitev s področja policije in drugih varnostnih subjektov. Pripravljamo sistemske rešitve na področju varnostnega načrtovanja in kriznega upravljanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter v krizi, izrednem stanju in vojni v okviru nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije. Izvajamo tudi naloge na področju fizičnega varovanja jedrskih objektov in snovi ter prevozov jedrskih snovi.

Sektorji direktorata