Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge opravljamo naloge za delovno usmerjanje in nadziranje policije, rešujemo pritožbe nad delom policistov pred senati ter usmerjamo in nadziramo policijo pri reševanju pritožb na prvi stopnji. Podeljujemo javna pooblastila za izvajanje detektivske dejavnosti, zasebnega varovanja in varnosti na smučiščih ter izvajamo nadzor nad delom občinskih organov, uprav in redarstev. Izdajamo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov za zaposlene na ministrstvu in v drugih organih ter izdajamo varnostna dovoljenja organizacijam in njihovim zaposlenim. Vodimo evidence imetnikov licenc in oseb, ki jim je bila podeljena službena izkaznica za opravljanje zasebnega varovanja, ter evidence nadzornikov na smučiščih. Upravljamo register tajnih podatkov ministrstva in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve. Pripravljamo sistemske rešitve za delovanje in ukrepanje ministrstva, Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve v kriznih, izrednih okoliščinah in vojni ter za zagotavljanje zaščite, reševanja in pomoči v takšnih stanjih.

Sektorji direktorata