Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Skrbimo za strokovno pripravo zakonov in podzakonskih aktov s področja policije in drugih vsebin iz pristojnosti Direktorata za policijo in druge varnostne naloge. Izboljšujemo delovne procese, razvijamo nove informacijske rešitve in sodelujemo pri raziskovalni dejavnosti s področja policije in drugih varnostnih subjektov.

Opis del in nalog sektorja

Sektor za sistemsko normativno dejavnost in analize opravlja naslednje naloge: 

  • pripravlja predloge zakonov in podzakonskih aktov s področja dela policije in direktorata ter usklajuje navedeno zakonodajo s pravnim redom Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij,
  • pripravlja mnenja na pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti določb predpisov iz pristojnosti direktorata,
  • pripravlja neobvezna pravna mnenja ministrstva glede zakonov in podzakonskih aktov iz pristojnosti direktorata,
  • pripravlja mnenja glede predlogov zakonov in podzakonskih aktov drugih ministrstev v delu, ki se nanašajo na delovno področje direktorata (medresorska usklajevanja),
  • spremlja sodne odločbe, ki se nanašajo na zakone in podzakonske akte iz pristojnosti direktorata,
  • spremlja in analizira izvajanje predpisov iz pristojnosti direktorata,
  • izvaja oziroma predlaga, sodeluje in koordinira raziskave s področja dela policije in drugih varnostnih subjektov,
  • pripravlja predloge ter vodi oziroma sodeluje pri projektih za izboljšanje delovnih procesov na področjih dela direktorata.