Skoči do osrednje vsebine

Izdajamo licence podjetjem za opravljanje zasebnega varovanja, prav tako izdajamo tudi službene izkaznice varnostnikom in dovoljenja za čezmejni prevoz evrogotovine po cesti med državami članicami evroobmočja. Vodimo evidence imetnikov licenc, službenih izkaznic in izvajalcev internega varovanja ter organizatorjev usposabljanja zasebnega varovanja. Spremljamo izvajanje detektivske dejavnosti in opravljamo nadzor pri podeljevanju ter odvzemu licenc detektivom. Opravljamo nadzor zoper delo oziroma postopanje občinskih organov pri sprejemanju programa varnosti, občinskega redarstva, usposobljenosti pooblaščenih uradnih oseb in nadzor nad izvrševanjem pooblastil občinskih redarstev. Podeljujemo službene izkaznice nadzornikom smučišč, vodimo evidenco nadzornikov in nadziramo zakonitost njihovega usposabljanja.