Skoči do osrednje vsebine

Izdajamo licence podjetjem za opravljanje zasebnega varovanja, prav tako izdajamo tudi službene izkaznice varnostnikom in dovoljenja za čezmejni prevoz evrogotovine po cesti med državami članicami evroobmočja. Vodimo evidence imetnikov licenc, službenih izkaznic in izvajalcev internega varovanja ter organizatorjev usposabljanja zasebnega varovanja. Spremljamo izvajanje detektivske dejavnosti in opravljamo nadzor pri podeljevanju ter odvzemu licenc detektivom. Opravljamo nadzor zoper delo oziroma postopanje občinskih organov pri sprejemanju programa varnosti, občinskega redarstva, usposobljenosti pooblaščenih uradnih oseb in nadzor nad izvrševanjem pooblastil občinskih redarstev. Podeljujemo službene izkaznice nadzornikom smučišč, vodimo evidenco nadzornikov in nadziramo zakonitost njihovega usposabljanja.
  • Zasebno varovanje

    Zasebno varovanje je varovanje ljudi in premoženja pred nezakonitimi dejanji, poškodovanjem ali uničenjem na varovanem območju, objektu ali prostoru. Varnost zagotavljajo varnostno osebje in sistemi tehničnega varovanja.

  • Občinsko redarstvo

    Za ohranjanje javnega reda in varnosti v občini ta ustanovi svojo redarsko službo. Natančno delovanje redarjev je določeno z občinskim aktom glede na potrebe občine. Naloge občinskega redarstva opravljajo tudi medobčinska ali mestna redarstva, v manjših občinah pa občinski redar.