Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Opravljamo naloge ministrstva na področju varnostnega načrtovanja in kriznega upravljanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter v krizi, izrednem stanju in vojni ter skrbimo za sodelovanje z drugimi nosilci varnostnih nalog v okviru nacionalnovarnostnega sistema Republike Slovenije in EU. Izvajamo naloge na področju fizičnega varovanja jedrskih objektov in snovi ter prevozov v skladu s predpisi o jedrski in sevalni varnosti ter zasebnem varovanju in sodelujemo pri zaščiti kritične infrastrukture v okviru pristojnosti ministrstva.

Sodelujemo tudi pri organiziranju in izvedbi vaj s področja kriznega upravljanja na ravni države, EU in NATO, regijskih in državnih vaj na področju zaščite in reševanja, civilno-vojaškega sodelovanja, pripravi in izvajanju različnih sistemskih rešitev, pripravi področne zakonodaje ipd. Poleg navedenega urejamo status vojnega veterana v skladu s pristojnostmi ministrstva na tem področju.