Skoči do osrednje vsebine

Opravljamo naloge ministrstva na področju varnostnega načrtovanja in kriznega upravljanja v primeru naravnih in drugih nesreč ter v krizi, izrednem stanju in vojni ter skrbimo za sodelovanje z drugimi nosilci varnostnih nalog v okviru nacionalno varnostnega sistema Republike Slovenije in EU. Izvajamo naloge na področju fizičnega varovanja jedrskih objektov in snovi ter prevozov v skladu s predpisi o jedrski in sevalni varnosti ter zasebnem varovanju.

Sodelujemo tudi pri organiziranju in izvedbi vaj s področja kriznega upravljanja na ravni države, EU in NATO, regijskih in državnih vaj na področju zaščite in reševanja, civilno-vojaškega sodelovanja, pripravi in izvajanju različnih sistemskih rešitev, pripravi področne zakonodaje ipd. Poleg navedenega izdajamo potrdila in mnenja o opravljanju dolžnosti pri obrambi RS leta 1991, vezano na področje zakonodaje vojnih veteranov v skladu s pristojnostmi ministrstva na tem področju.