Skoči do osrednje vsebine

V Kabinetu ministra opravljamo strokovne, organizacijske, svetovalne in usklajevalne naloge za ministra in državno sekretarko. Načrtujemo, organiziramo in usklajujemo delo med organizacijskimi enotami ministrstva ter spremljamo izvajanje nalog. Sodelujemo pri načrtovanju in oblikovanju pravnih sistemskih rešitev ter spremljamo ustreznost, kakovost in pravočasnost uresničevanja sklepov kolegijev in delovnih teles ministra. Usklajujemo tudi delo med ministrstvom in organi v sestavi na vseh področjih, za katera je pristojno ministrstvo.