GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Službi za notranjo revizijo izvajamo revizijske in svetovalne naloge ministrstva, zagotavljamo učinkovitost finančnega poslovodenja ter izvajamo notranje nadzore za zagotavljanje pravilnega, gospodarnega, uspešnega in učinkovitega poslovanja ministrstva.