Skoči do osrednje vsebine

V Službi za notranjo revizijo izvajamo revizijske in svetovalne naloge ministrstva. Preverjamo finančno poslovodenje, da bi pridobili zagotovila glede pravilnega, gospodarnega, uspešnega in učinkovitega poslovanja ministrstva.